Rapport rekenkamercommissie over ouderenwelzijn naar de gemeenteraad

De commissie constateert dat specifieke groepen ouderen meer aandacht verdienen, waaronder migrantenouderen.

LEES MEER →

Is onderzoek door rekenkamercommissie gewenst?

Gemeenteraad mag voor de genoemde onderwerpen aangeven of nader onderzoek nodig is omdat er bijvoorbeeld een vermoeden bestaat van twijfel over de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Overige criteria zijn …

LEES MEER →