MAASSLUIS | Sluit het aanbod van welzijnsvoorzieningen voldoende aan bij wat oudere inwoners van Maassluis nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben? De rekenkamercommissie van Maassluis heeft hier de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan. De commissie concludeert onder meer dat het welzijnsbeleid voor ouderen goed is uitgewerkt, maar dat de verbinding tussen beleid en uitvoering nog beter kan. 

Ook concludeert de commissie dat Seniorenwelzijn – de stichting die zorgt voor een groot gedeelte van de uitvoering van ouderenwelzijnsbeleid – een belangrijke bijdrage levert aan het ouderenwelzijn en dat een positieve ontwikkeling te zien is om het welzijnswerk naar een hoger niveau te tillen. De commissie constateert tevens dat specifieke groepen ouderen meer aandacht verdienen bij de uitvoering van het welzijnsbeleid, waaronder migrantenouderen. Deze doelgroep lijkt nog onvoldoende in beeld en deelname van oudere migranten aan activiteiten in ontmoetingscentra is zeer beperkt. Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt dat betrokken organisaties sterk afhankelijk zijn van betrokken vrijwilligers.

© CC Sabine van Erp

█ De rekenkamercommissie heeft het onderzoek aan de gemeenteraad aangeboden. Eerder heeft het college van B&W in een brief al gereageerd op het onderzoek. In de brief spreekt het college waardering uit voor het onderzoek. Op 29 augustus zal de gemeenteraad het rapport en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie bespreken. 

Het volledige rapport is te lezen via de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad (Ingekomen stukken Gemeente Maassluis (raadsinformatie.nl)). 


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek