Sportzaal aan Sportlaan wordt 25% duurder

Het is even nadenken over deze vage ambtenarentaal. B&W noemt het een verlaagde overschrijding (…) van 1.7 miljoen.

LEES MEER →

Dierenweide Sportlaan blijft behouden

Het is niet ‘Oh, leuk. We nemen een kinderboerderij met een paar beestjes.’ Er moet voor allemaal een apart bedrijfsvoering komen, vrijwilligers, en niet te vergeten inkomsten. Dat laatste is nog wel één van de belangrijkste vraagtekens.

LEES MEER →

Sportlaan – Mobiele Camera in actie

Vanwege overlast wordt de camera geplaatst.

LEES MEER →

Inwoners niet betrokken door B&W

Ondanks het feit dat hier al vele jaren door bewoners melding van wordt gemaakt zijn er tot nu toe geen maatregelen genomen. Geen handhaving. Het verontrust ons zeer dat de gemeente blijkbaar niet van plan is om zich te verdiepen in de wensen van de inwoners…

LEES MEER →
© google streetview

VVD: Wat is de voortgang bij De Kade en Sportlaan

Hoe staat het met de plannen voor verplaatsing van de gelijkvloerse kruising van De Kade respectievelijk met een veilige ontsluiting bij VDL?

LEES MEER →
© google streetview

Gemeente enquête: Locatie sportzaal aan Sportlaan

Inwoners van Maassluis kunnen tot 14 februari een reactie geven op de twee locaties waar de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan in Maassluis kan worden gebouwd.

LEES MEER →
© google streetview

Verkeerssituatie sportzaal Sportlaan

De motie om de sportzaal energieneutraal te maken haalde geen meerderheid. GroenLinks stemt toch in met raadsvoorstel tot ‘vaststellen locatie en kredietvoorstel ontwikkeling sportzaal aan de Sportlaan’. “We zijn toch blij dat we de fietsveiligheid een stapje dichterbij te hebben gebracht.” 

LEES MEER →
© google streetview

Meedenken over definitieve plek sportzaal

Er komt dan een Programma van Eisen waarmee alle factoren in beeld komen. De gemeente zal daarna een afgewogen keuze maken voor de locatie.

LEES MEER →