© google streetview

Overbodig vrachtverkeer weren uit het centrum

Om te weten hoeveel effect een maatregel als bewegwijzering kan hebben op de hoeveelheid vrachtverkeer door het centrum, is het van belang te weten hoeveel vrachtverkeer zijn bestemming in het centrum heeft. Dat verkeer kan immers niet geweerd worden. Dit is eerst onderzocht.

LEES MEER →

12/12 Bestemmingsplan nieuwe woonwijk “De Kade”

Het bestemmingsplan wordt ter visie gelegd en zal naar verwachting in februari/maart 2018 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Dit bestemmingsplan is dermate flexibel dat iedere in het onderzoeksrapport beoordeelde verkeersmaatregel binnen het gebied inpasbaar is.

LEES MEER →

Verkeersonderzoek centrum gaat van start

Zoals eerder al bericht werd op de site zal er een verkeersonderzoek gaan plaatsvinden in het centrum van Maassluis.

LEES MEER →