© Jelle Ravestein

Verlengde Noordvliet – Geen handhaving op sluipverkeer

Op bestemmingsverkeer is niet te controleren en ook snelheidscontroles in 30 km/h-straten worden niet gedaan..

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Sluipverkeer op de verlengde Noordvliet

De bewonerscommissie heeft ons wederom benaderd, omdat er nog steeds veel sluipverkeer is en er geen maatregelen genomen lijken te zijn.

LEES MEER →
© mnu

Ingezonden: Gemeente, doe het niet zo

het inspraakorgaan voor de Noordvliet is er voor de bewoners dan zou het fijn zijn als het orgaan de achterban informeert. Het is mij opgevallen dat de gemeente alleen zaken doet met de bewonerscommissie terwijl deze commissie totaal niet communiceert met de bewoners.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Verkeersonveiligheid op de verlengde Noordvliet

De bewegwijzering en signalering is volgens ons op dit moment duidelijk genoeg. Er zijn op dit moment geen plannen voor (aanpassing van) de fysieke inrichting van de Noordvliet. Uit de tellingen van de snelheidsdisplay kan blijken dat het nodig is om maatregelen te nemen.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Verkeersveiligheid Verlengde Noordvliet

Een aanzienlijk deel van de woningen hebben de status of nominatie van lokale monumenten en de meeste panden zijn niet onderheid en daardoor trilling gevoelig, met kans op schade als gevolg.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Aanleggen aan de Noordvliet door passanten verbieden

De bewoners van de Verlengde Noordvliet Noordzijde: “Het huidige regiem waarbij er geen plaats is voor het aanleggen door passanten ‘bij ons voor de deur’ verdient het om in stand te houden.”

LEES MEER →