drie jaar later, zijn er maatregelen?

MAASSLUIS | Op 16 november 2018 heeft de fractie van de VVD al vragen gesteld over het sluipverkeer op de verlengde Noordvliet. In debeantwoording heeft B&W op 21 december 2018 aangegeven dat als de snelheidsdisplay meer sluipverkeer aangaf dan verwacht, er maatregelen zouden worden genomen en daarover met de bewoners contact zou worden opgenomen.

Verkeersonveiligheid op de verlengde Noordvliet

De bewonerscommissie heeft ons wederom benaderd, omdat er nog steeds veel sluipverkeer is en er geen maatregelen genomen lijken te zijn. Ook maken zij zich ernstig zorgen over de veiligheid van de verlengde Noordvliet, op het moment dat het grootonderhoud aan de Lijndraaiersbrug dit najaar gaat plaatsvinden. Dit betreft de veiligheid van het verkeer alsook die van de veelal niet onderheide huizen.

Daarom hebben wij nu de volgende vragen aan u:

1. Het snelheidsdisplay is ondertussen verwijderd, kunt u de gegevens en uw analyse met ons delen over de periode dat de display in gebruik is geweest?
2. Heeft u naar aanleiding van de resultaten en de beschreven problematiek in de tussenliggende periode contact gehad met de bewonerscommissie van de verlengde Noordvliet?
3. Welke maatregelen bent u voornemens, om sluipverkeer tegen te gaan tijdens de afsluiting wegens het groot onderhoud van de Lijndraaiersbrug?
4. Welke maatregelen bent u voornemens, om sluipverkeer tegen te gaan na het onderhoud.


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt