Cursus voor ouders met kinderen met ASS

De cursus is bedoeld voor de ouders van kinderen met bovenstaande aandoeningen. Aan de orde komen vragen als: hoe herkent u ASS, welke storingen treden op in de hersenen en hoe kunt u hier als ouders mee omgaan?

LEES MEER →

Brede steun voor beleidsplan WMO 2015

De gemeenteraad van Maassluis heeft op 14 oktober 2014 unaniem ingestemd met het beleidsplan en de verordening WMO 2015. De haard had de nodige opmerkingen…

LEES MEER →

WMO-loket vanaf 1 januari 2015 in VraagRaak

Met ingang van 1 januari 2015 is het Wmo-loket opgegaan in VraagRaak. Het loket in het stadhuis van Maassluis is vanaf die datum gesloten.

LEES MEER →

WMO 2015 – De belangrijkste wijzigingen

Van mensen wordt vaker gevraagd hun rolstoel of scootmobiel te delen met anderen. Sinds 1 januari betaalt de cliënt voor alle voorzieningen een bijdrage, enzovoort.

LEES MEER →

Geen inloopspreekuur deze week bij Vraagraak

Wijkteam VraagRaak heeft in de week van 12 tot en met 16 augustus 2019 geen inloopspreekuur. Wel kunt u …

LEES MEER →

Financieel Spreekuur VraagRaak

Een schuldhulpverlener zit klaar om uw vragen over geldzorgen en schulden te beantwoorden en u verder te helpen. Voor dit gratis spreekuur hoeft u geen afspraak te maken

LEES MEER →
© St. Present

Stichting Present bedankt vrijwilligers

Dat er hulp nodig is, bevestigden de dames van VraagRaak. Zij waren op uitnodiging van Present in de molen aanwezig om iets te vertellen over VraagRaak en met name over de problematiek rondom verzamelwoede.

LEES MEER →

Jeugdzorg: Aan alle scholen zijn gezinsspecialisten verbonden

Aan alle scholen (PO en VO) zijn gezinsspecialisten verbonden. Deze gezinsspecialisten schakelen tussen school en met het wijkteam vanuit hetzelfde doel, namelijk goede zorg voor het kind.

LEES MEER →