Windenergie aan land brengen en aansluiten op het hoogspanningsnet

Dit komt er in onze regio: Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee ligt ter inzage.

LEES MEER →

VVD en CDA – Dwingt Provincie ons Maassluis desnoods tot plaatsing windmolen?

n het Windconvenant is in het grondgebied van Maassluis een locatie opgenomen, namelijk het Oeverbos (Vlaardingen/Maassluis) dat 9 MW (2 tot 3 windturbines) moet opleveren. Dit is een harde afspraak met vastgestelde vermogens.

LEES MEER →

Samenwerkingsovereenkomst Windwinning Hoeksebaan

Op basis van de haalbaarheidsstudie/ businesscase zal blijken of het project (het plaatsen van een windturbine) ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

LEES MEER →