Krijgt Maasluis een eigen windmolen?

Wanneer Maassluis besluit om deze afspraken niet na te komen, betekent dit een verzwaring van de opgave in andere gemeenten.

LEES MEER →

Ontwerpbesluiten windmolen Rozenburg nu openbaar

Bewoners en belanghebbenden krijgen dan de gelegenheid om vragen te stellen aan de gemeente, DCMR, Omgevingsdienst Haaglanden, Rijkswaterstaat, de initiatiefnemer en het ruimtelijke adviesbureau dat de initiatiefnemer ondersteunt.

LEES MEER →

Megawindmolen: Omgevingsvergunning aangevraagd

Na het eerdere besluit om de plaatsing van de windmolen op Rozenburg door te zetten is op 28 oktober jl. de omgevingsvergunning aangevraagd door adviesbureau Pondera bij de gemeente Rotterdam

LEES MEER →

Rotterdam zet komst windmolen op Rozenburg door

Het college van B&W Maassluis neemt kennis van het besluit van de gemeente Rotterdam om een windmolen op de landtong bij Rozenburg te plaatsen. Het college begrijpt de zorgen van de inwoners die te maken hebben met de impact van deze geplande windmolen maar al te goed.

LEES MEER →

Voorkom een botsing tussen natuur en klimaat in de Noordzee

We moeten een situatie voorkomen waarin het beschermen van de Noordzeenatuur en het halen van de klimaatdoelen elkaar in de weg zitten. Mag bijvoorbeeld het mogelijke verlies van een vogelsoort reden zijn om een windpark wel of niet te bouwen?

LEES MEER →

31/1 Informatiebijeenkomst over uitbreiden windpark Rozenburg

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor bewoners en ondernemers uit Rozenburg en Maassluis. Heeft u voorafgaand aan de informatieavond al vragen of een reactie? Of wilt u meedenken binnen dit project?

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

De windmolens worden geplaatst

Op dit moment worden 6 windmolens ten oosten van het Oranjekanaal gebouwd. Over de realisatie van de windmolen ten westen van de Maeskantkering vindt nog overleg plaats.

LEES MEER →

Windmolens: Hoe zit het met geluidsoverlast?

Wie zich niet laat voorlichten, zal het aan inzicht ontbreken. Wie geen zienswijze indient laat zijn beurt voorbijgaan.

LEES MEER →