© Jelle Ravestein

De windmolens worden geplaatst

Op dit moment worden 6 windmolens ten oosten van het Oranjekanaal gebouwd. Over de realisatie van de windmolen ten westen van de Maeskantkering vindt nog overleg plaats.

LEES MEER →

Windmolens: Hoe zit het met geluidsoverlast?

Wie zich niet laat voorlichten, zal het aan inzicht ontbreken. Wie geen zienswijze indient laat zijn beurt voorbijgaan.

LEES MEER →

De 8e windmolen komt er toch niet

MAASSLUIS | De gemeenteraad op dinsdagavond werd afgesloten met de …

LEES MEER →

Molens in West, molens in Oost

Het is gedaan voor West en Oost is nog niet in the picture, toch …

LEES MEER →

Oranjeplassen: De 8e windmolen komt er

Rotterdam krijgt gelijk en kan aan de slag …

LEES MEER →

De Dijk: Onderzoek voor windenergie regio Rotterdam

www.maassluis.nu | Na de Oranjeplassen waar 8 molens komen, onderzoekt Rotterdam (…) nu of in Maassluis op De Dijk ruimte is voor windmolens.

LEES MEER →

CDA-vragen over windturbines

www.maassluis.nu | De Fractie CDA Maassluis heeft op 7 augustus 2015 vrageb gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de publicatie van de provincie Zuid Holland over alternatieve locaties voor windturbines in de regio.

LEES MEER →

Rotterdam drijft conflict om windmolens op de spits

www.maassluis.nu – Rotterdam is onvermurwbaar en weigert te praten. Wethouder Pleijsier is teleurgesteld.

LEES MEER →