AWP vindt armoedebeleid zaak van de gemeente

De PvdA en WaterNatuurlijk maken goede sier met hun voorstel om voor één jaar kwijtschelding toe te staan op de heffing voor de zuivering van rioolwater

LEES MEER →

Zuiveringsheffing Delfland daalt in 2017

Door het afbouwen van de kwijtschelding valt de belastingopbrengst hoger uit dan verwacht. Er is ruim 4 miljoen euro geïnd onder huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau. Het algemeen bestuur vindt dat conform de afspraken alle huishoudens direct moeten profiteren door een lager tarief. Het bedrag wordt …

LEES MEER →

Maassluis gaat procederen tegen waterschap Delfland

www.maassluis.nu | Maassluis gaat samen met de waterwegsteden en de gemeente Den Haag procederen tegen het Hoogheemraadschap Delfland.

LEES MEER →

Haagse wethouder woest op Delfland

www.maassluis.nu | De Haagse wethouder van Sociale Zaken heeft geen goed woord over voor het plan van het Hoogheemraadschap Delfland om de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima af te schaffen.

LEES MEER →

Afschaffing kwijtschelding door Hoogheemraadschap: vragen van PvdA en CDA

www.maassluis.nu | Het nieuwe college van het Hoogheemraadschap Delfland is van plan om in 2016 nog maximaal 50% van de zuiveringsheffing kwijt te schelden en stop te zetten in 2017.

LEES MEER →