Zuiveringsheffing Delfland daalt in 2017

Door het afbouwen van de kwijtschelding valt de belastingopbrengst hoger uit dan verwacht. Er is ruim 4 miljoen euro geïnd onder huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau. Het algemeen bestuur vindt dat conform de afspraken alle huishoudens direct moeten profiteren door een lager tarief. Het bedrag wordt …

LEES MEER →

Maassluis gaat procederen tegen waterschap Delfland

www.maassluis.nu | Maassluis gaat samen met de waterwegsteden en de gemeente Den Haag procederen tegen het Hoogheemraadschap Delfland.

LEES MEER →

Haagse wethouder woest op Delfland

www.maassluis.nu | De Haagse wethouder van Sociale Zaken heeft geen goed woord over voor het plan van het Hoogheemraadschap Delfland om de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima af te schaffen.

LEES MEER →

Afschaffing kwijtschelding door Hoogheemraadschap: vragen van PvdA en CDA

www.maassluis.nu | Het nieuwe college van het Hoogheemraadschap Delfland is van plan om in 2016 nog maximaal 50% van de zuiveringsheffing kwijt te schelden en stop te zetten in 2017.

LEES MEER →