door Hans Middendorp

DELFLAND | Kwijtschelding van de zuiveringslasten klinkt sympathiek maar verschuift het probleem. De PvdA en WaterNatuurlijk maken goede sier met hun voorstel om voor één jaar kwijtschelding toe te staan op de heffing voor de zuivering van rioolwater. Het betekent wel dat mensen boven het minimum dus meer gaan betalen.

Ook de AWP is geschrokken van het effect van de stijging van de energieprijzen op de dagelijkse kosten van de rioolwaterzuivering, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP in het waterschap Delfland. “Vijftig euro omhoog, dat is veel voor een waterschap. Maar laten we niet overdrijven, dat is iets meer dan vier euro per maand. Alle prijzen zijn gestegen en voor vier euro krijg je op een terras in Den Haag nog net een biertje!”

Maar zuivering van rioolwater is een dienst, ongeveer een drie dubbeltjes per dag per huishouden voor het doortrekken van het toilet. En dat is kostprijs, daar maakt Delfland geen winst op! En wat is het alternatief? Met je emmertje naar een gat in de achtertuin?

De AWP ziet veel meer in kostenverlaging in combinatie met aanboren van extra inkomsten voor de rioolwaterzuivering. Windmolens en zonnepanelen leveren gewoon geld op. Maar ook de grondstoffen fosfaat en cellulose zijn geld waard, en die spoelen we nu nog gewoon in zee. Warmtewinning uit water is op termijn ook winstgevend.

De AWP stelt dat door het Rijk de verantwoordelijkheid voor armoedebeleid bij de gemeenten neergelegd. Wettelijk is bepaald at vanuit de gemeentelijke bijstandsuitkering alle lasten moeten kunnen worden voldaan. Waterschappen en provincies hebben geen rol in het armoedebeleid. En dat wil de AWP ook zo houden, dat is wel zo zuiver.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek