VERSLAG SAMENKOMST 16 MAART BETREFFENDE GELUIDSOVERLAST A20


MAASSLUIS | Er is kort over de NAM gesproken: er zijn geen echte acties momenteel. Er zijn 2 landkaarten van de NAM verkregen. Bekend is dat wij in Maassluis 12% kans hebben op aardbevingen. Inderdaad is de bodem hier anders dan in Groningen, veengrond. Er wordt nu al “geoogst” dus, behalve het inklinken van nature hebben we ook te maken met zakken ( o.a. door bouwactiviteiten en de behoefte aan droge voeten) als er nog meer gewonnen gaat worden zal dat zeker risico op kunnen opleveren voor huiseigenaren, zoals Dordtse toestanden (paalrot) scheuringen, door verzakking etc . Dus alertheid is aan de orde.

Geluidsoverlast A20
Allereerst wil ik ook langs deze weg alle bewoners die de enquête hebben ingevuld en afgeleverd of hem via Maassluis.nu digitaal hebben ingevuld van harte danken voor hun interesse en moeite! Tegen allen aan wiens aandacht dit is ontsnapt zou ik willen zeggen aub vul hem HIER in. We hebben nog tijd tot de brief van de gemeente met een oproep voor een bewonersavond in de bus valt! Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite. We hebben ruim 70 reacties.

Wat de geluidsoverlast, de geluidswal en aansluitend scherm betreft, waren er kort enige discrepanties. Sommigen vond de enquête te vroeg. De milieugroep van BC-Verto wil de bewoners van voornoemde wijk nauw betrekken bij en interesseren voor deze materie via een brief met vragenlijst die is rondgestuurd in de wijk.

Waarom? Dit is gedaan om te proberen voldoende draagvlak te creëren omdat we anders met zijn allen in de herrie blijven zitten, ook de enquête is hierop gericht, want als de aankleding van de wal te duur wordt, komt er geen scherm.

aarden  wal en scherm

Zoals in de brief vermeldt: Men  is reeds jaren bezig om de verzakte geluidswal te vernieuwen. Met de bouw van Wilgenrijk, waar een geluidswal wordt gerealiseerd, is dit weer op de agenda gekomen van de gemeente. Er zijn mogelijkheden gevonden om een nieuwe en verlengde verhoogde aarden wal te realiseren. Het is de bedoeling dat bij het Kastanjedal daarop aansluitend een scherm geplaatst gaat worden, want ook de Vertowijk, Wipperspark en Boonervliet ervaren in toenemende mate hinder. Deze wal zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gerealiseerd gaan worden.

Bewonersavond
In april krijgt u een brief over een bewonersavond betreffende de herstructurering en de daarbij behorende overlast, zoals extra werkverkeer, kappen bomen en natuurlijk geluid. Houdt u brievenbus in de gaten.

Waarom is dit belangrijk? Als er geen draagvlak is bij bewoners worden er geen schermen geplaatst, geen nieuwe wal bij het Kastanjedal en blijft alles zoals het nu is.

Al pratend werd duidelijk dat ALLEN het eens waren over de noodzaak van een geluidswal en scherm. De opties voor de uitvoering kent u van de vragenlijst. Er moet dus geld overblijven om een scherm te realiseren. Een simpele beplanting – zoals gras en bomen – , wandelpaden en eventueel aangevuld door bewoners gedoneerde struiken, stinsenplanten, bloembollen, om de kosten te drukken, opdat er én een aangeklede wal komt, én een stukje met zonnepanelen én een scherm. Het gaat bij de keuze met name om de betaalbaarheid.

Echte inspraak

Op de 1e bewonersavond worden straks dankzij de moderne techniek beelden getoond hoe de diverse opties eruit zouden kunnen gaan zien. Er is afgesproken dat na deze avond de groep weer samenkomt om vragen uit het publiek te bespreken en o.a. te brainstormen wat er in de brief en de enquête van de gemeente zou moeten worden vermeld.

Wij hopen op een grote opkomst! Wij zouden graag zien dat dit door de gemeente op een andere wijze behandeld gaat worden dan bv bij de ‘inspraak’ op het hondenbeleid indertijd of de problematiek rondom InBlik momenteel.

Juiste volgorde is:

  • Wat is er nodig? Belang van en voor – de gezondheid van de burgers – .
  • Wat kost het? Wat is de efficiëntste aanpak, er zijn best veel burgers die aangegeven hebben iets te willen doneren voor aankleding omdat een scherm erg belangrijk gevonden wordt.
  • Algemene middelen? Waar een wil is, is een weg! De burgers hebben in grote getale gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente om wijkdeals te sluiten die een mooiere buurt opleveren met minder kosten van onderhoud door de gemeente. Nu vragen burgers, gelet op het voorgaande, flexibiliteit en medewerking van de gemeente

Namens Mileugroep bewonerscommissie Verto,

Bea Scheurwater

Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen

1 Reactie

  1. bea scheurwater
    27 maart 2017 at 17:59

    Amen to that!