Oase van rust in Wilgendal

Afscherming van het geluid van het verkeer op de Rijksweg. En dat doet ie goed. Zo goed, dat wonen direct aan dit park, een zelfde geluidswaarde door omgevingsgeluid heeft als ter plaatse van de bestaande huizen aan de Weverskade

LEES MEER →
© PR Heerema

Drastische verbetering luchtkwaliteit voor bewoners Rozenburg en Maassluis

Dieselgeneratoren draaien. Die maken geluid en stoten onder andere fijnstof, stikstofoxide (NOx), zwaveldioxide (SO2) en CO2 uit. Door het stilzetten van de generatoren gaat er jaarlijks zo’n 15.000 ton CO2 minder de lucht in.

LEES MEER →

Ingezonden: Mysterieuze brom houdt gezin uit de slaap

Wij weten niet de oorzaak? Wie heeft er ook last van? Wat wij wél weten is dat het fijn zou zijn als dit fenomeen ophoudt, opdat wij weer eens goed kunnen slapen.

LEES MEER →

Geluidsoverlast A20: Stand van zaken

Het is de bedoeling dat bij het Kastanjedal daarop aansluitend een scherm geplaatst gaat worden, want ook de Vertowijk, Wipperspark en Boonervliet ervaren in toenemende mate hinder.

LEES MEER →

Handhaving: Twee verbeterpunten voor de Burgemeester Zaneveldstraat

Dat wordt binnenkort anders. Het gaat nu niet goed met het grof vuil en er is sprake van geluidsoverlast. De APV is erg duidelijk daarin, daarom wordt binnenkort streng gehandhaafd.

LEES MEER →

D66-vragen over gevolgen Blankenburgtunnel voor Maassluis

www.maassluis.nu ~ De fractie van D66 heeft in juni vragen gesteld aan B&W over de Blankenburgverbinding en de gevolgen voor Maassluis. B&W blijkt het met het gestelde in de vijf vragen eens te zijn met D66.

LEES MEER →

Geluidschermen in Maassluis

www.maassluis,nu | Van maand tot maand worden duidelijker wat er komt. Onder meer geluidschermen van 0,90 meter hoog. Negentig Centimeter …

LEES MEER →

Vragen D66 over nadelige gevolgen gaswinning bij Maassluis

www.maassluis.nu – D66 heeft vragen gesteld aan B&W over gevaar en overlast door bodemdaling, geluid- en lichtoverlast en bevingen door gaswinning op de grens van Maassluis.

LEES MEER →