Het heiwerk van Lely

Er heeft een gesprek met een omwonende en Lely plaatsgevonden. Dit heeft plaatsgevonden naar aanleiding van vragen die deze omwonende heeft gesteld. De vragen die in dat gesprek naar voren zijn gekomen zijn met de gemeente en de bouwer gecommuniceerd en onderzocht op mogelijkheden.

LEES MEER →

FvM Vragen over langdurig geluidsoverlast heiwerk

Natuurlijk zijn ook wij als Forum voor Maassluis blij met de vestiging en uitbreiding van deze werkgever en vooral ook om haar intenties zo duurzaam mogelijk te bouwen. Ondanks dat hebben wij wat vraagtekens bij deze bouw.

LEES MEER →

Burgerparticipatie mislukt in Maassluis

de burgerparticipatie voor dit project kan o.i. als mislukt beschouwd worden. Uw antwoord is uitermate teleurstellend en geeft op dit moment in ieder geval aan dat de gemeente geen enkele moeite doet om de volgens de bewoners noodzakelijke en wenselijke maatregelen te nemen.

LEES MEER →

Oase van rust in Wilgendal

Afscherming van het geluid van het verkeer op de Rijksweg. En dat doet ie goed. Zo goed, dat wonen direct aan dit park, een zelfde geluidswaarde door omgevingsgeluid heeft als ter plaatse van de bestaande huizen aan de Weverskade

LEES MEER →
© PR Heerema

Drastische verbetering luchtkwaliteit voor bewoners Rozenburg en Maassluis

Dieselgeneratoren draaien. Die maken geluid en stoten onder andere fijnstof, stikstofoxide (NOx), zwaveldioxide (SO2) en CO2 uit. Door het stilzetten van de generatoren gaat er jaarlijks zo’n 15.000 ton CO2 minder de lucht in.

LEES MEER →

Ingezonden: Mysterieuze brom houdt gezin uit de slaap

Wij weten niet de oorzaak? Wie heeft er ook last van? Wat wij wél weten is dat het fijn zou zijn als dit fenomeen ophoudt, opdat wij weer eens goed kunnen slapen.

LEES MEER →

Geluidsoverlast A20: Stand van zaken

Het is de bedoeling dat bij het Kastanjedal daarop aansluitend een scherm geplaatst gaat worden, want ook de Vertowijk, Wipperspark en Boonervliet ervaren in toenemende mate hinder.

LEES MEER →