Havenbedrijf Rotterdam beschermt vogels tegen vossen

Met name de op de grond broedende meeuwen springen in het oog, maar ook kleinere en minder goed zichtbare vogelsoorten zoals de kievit, scholekster en veldleeuwerik broeden op de grond in het zelfde schrale habitat.

LEES MEER →

Opruimestafette van start

De opruimestafette van de scholen in Maassluis is van start gegaan. Op 7 maart was de try-out bij het Revius Lyceum. 8 maart de echte start bij de Revius MAVO en de basisschool De Dijck. Bij de start reikt wethouder Denise Mulder een glaskunstwerk uit aan het Revius

LEES MEER →

Havenbedrijf Rotterdam opent boomkwekerij in haven

Havenbedrijf Rotterdam gaat in de Rotterdamse haven bomen kweken voor eigen gebruik. Daartoe planten vrijwillige medewerkers tijdens de afsluiting van het Boomfeestseizoen op 15 maart, 500 bomen op de Rhoonsedijk.

LEES MEER →

Midden-Delfland Vereniging komt naar je toe

Zo zit er een zienswijze/ bezwaarschrift in de pijplijn, samen met andere groene clubs, tegen de toekomstplannen van Rotterdam The Hague Airport.’

LEES MEER →

Waterkwaliteit in Westland en omliggende gemeenten blijft giftig

“Het slootwater in Westland en de gemeenten erom heen blijft gewoon giftig. In 2022 waren er meer dan 10 bestrijdingsmiddelen boven de veiligheidsnorm.”

LEES MEER →

Start broedseizoen van weidevogels

Dit jaar staan er maar liefst 45 zonnepompen opgesteld die op verschillende locaties natte plekken in het weiland maken voor de weidevogels.

LEES MEER →

Europees visserij actieplan roept op tot bescherming Noordzeenatuur

Het actieplan bevat heldere stappen richting een gezonde Noordzee, o.a. door waardevolle natuurgebieden te beschermen tegen bodemberoering en bijvangsten te verminderen.

LEES MEER →

Burgerinitiatief coöperatieve Herenboerderij in de regio Maassluis

Tweehonderd inwoners van de regio Maassluis worden samen eigenaar van het bedrijf en zetten samen met hun boer de koers uit.

LEES MEER →