2024-03-21 – film Groenkijkers ism PvdD

Natuurbeschermers zoals haar vader, die tegen de achtergrond van klimaatverandering, stikstofcrisis en achteruitgang van de biodiversiteit, elk op hun eigen wijze hun stukje natuur proberen te beschermen.

LEES MEER →

Aziatische hoornaar afl. 3: Pingpongballen zoeken

De twee nesten die vorig jaar in Maassluis gevonden zijn waren ongeveer een halve meter in doorsnee, het nest uit de Stationsweg paste maar net in een plastic container van 80 liter.

LEES MEER →

Maassluis heeft een ‘Tiny Forest’

De bedoeling is dat dit mini-bosje zich zonder bemoeienis van de mens gaat ontwikkelen tot een dichtbegroeid en inheems stuk groen in de stad.

LEES MEER →

Opruim estafette 2024 scholen Maassluis

Dit materiaal kan natuurlijk ook na de actie regelmatig gebruikt worden op b.v. het eigen schoolplein en de omgeving. Net zoals inmiddels al ongeveer 100 inwoners van Maassluis hun eigen straatje schoon houden

LEES MEER →

Grootschalig burgerwetenschappelijk onderzoek naar afval op Nederlandse stranden

Voor het eerst worden de Nederlandse stranden door honderden vrijwilligers gemonitord op afval. D.e stichting gebruikt deze data om het afvalprobleem bij de bron aan te pakken

LEES MEER →
© PXB-CC Free photo's

Windenergie: U kunt reageren

Vanaf 23 februari t/m 4 april 2024 ligt het onderzoeksplan ter inzage. U kunt direct reageren.

LEES MEER →

Zienswijze Rijkswaterstaat op ontwerpbestemmingsplan ‘Westgaag’

U staat hoger geluidsniveau van de A20 toe. Zorg ervoor dat dit in de toekomst niet tot problemen leidt.

LEES MEER →

Windenergie aan land brengen en aansluiten op het hoogspanningsnet

Dit komt er in onze regio: Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee ligt ter inzage.

LEES MEER →