Editor's Rating

Een column met de omvang van een opiniestuk. Het is even doorlezen maar er staat veel gedachtegoed dat de lezer tot nadenken stemt. In hoeverre denkt de babyboomer ook zo? Dat kan weleens verrassend overeenkomstig zijn. Echter door de heersende mores is deze geneigd om een blad voor de mond te nemen. Aad is kristalhelder over zijn standpunt: trots op waar hij voor staat en bezorgd over ontwikkelingen die degelijk fundament lijken te missen. Het is aan de lezer om te bepalen wat deze ervan vindt. Een reactie is dan ook zeer op zijn plaats.

 

Column nr: 6

Mijn vader werkte bijna zijn hele leven aan de haven. In het begin in Maassluis bij o.a. Waling van Geest en Vonk in allerlei hoedanigheden en later heeft hij aan de wieg gestaan als manager bij het ontstaan van de Norfolk Line in Scheveningen; tegenwoordig bekend als DFDS en verhuisd naar Vlaardingen. Ik weet nog dat ik, toen ik heel klein was, keek hoe de tomatenkistjes een voor een over een transportband in het schip verdwenen. Later waren dat de koeien die naar Engeland werden verscheept. Uit het raam aan de Matthijs van Heelstraat konden we ze aan zien komen, ’s nachts in bed hoorde je de treinen knarsen over de wissels. Als ze niet door liepen werd een apparaatje op de kont van de koe gezet die een klein stroomstootje gaf. (Men had toen gelukkig nog nooit van een stikstof crisis gehoord)

Mijn vader was trots om voor zijn gezin met 6 kinderen te werken. Trots op zijn kinderen die gelijk gingen werken of als die konden gaan doorleren.

Arbeiders waren vroeger veel bewuster van hun taak. Men moest al heel snel zelf centjes verdienen want er moest brood op de plank komen. Er werd neergekeken op de – meestal uit rijkere gezinnen komende – witte kantoorboorden. Dat is allemaal weg, net zoals de technische (deeltijd) scholing zo goed als verdwenen is. Arbeiders vormen hoogstens een groep die helaas “niet kan meekomen”. Lager opgeleiden en de nog wat mindere goden wekken medelijden op en hebben volgens allerlei “sociale programmeringen” begeleiding nodig.

Allerlei organisaties met een enorme overhead hebben daarom in de loop der tijd de kop opgestoken. Voorbeelden in Maassluis zijn – zeker financieel – bijna ongrijpbare vehikels als Stroomopwaarts, ROGplus, STOED, etc. Ook zijn er velerlei wat grote tot kleine “zorg” instanties die ook een “piece of the cake” willen hebben. Marktwerking en Maatwerk heet dat, de door deze regering ingevoerde woorden voor ”wanbeleid”.

Eigenlijk is er helemaal geen plaats meer voor de echte arbeider die werken in de industrie, haven of de landbouw. Want ze leven ongezond en hebben waarschijnlijk hele verkeerde opvattingen en zijn misschien zelfs voor Zwarte Piet en Kerstmis.

De Timmermans’sen en Verhofstadt’ten van deze wereld – de alarmisten – willen liever in Europa de complete landbouw, industrie en het transport op de schop nemen. Onze samenleving vernieuwen met bio-massa centrales, windmolens en weilanden vol met zonnepanelen. Ik noem het horizon vervuiling maar men noemt het klimaat crisis, het allernieuwste verdienmodel na het privatiseren van de zorg.

Er zijn nu zelfs al gemeentes in Nederland die stappen ondernemen tegen ‘gasklevers’, dat zijn mensen die zich niet willen laten afkoppelen van het gasnet. Ze moeten worden beschaafd en gedisciplineerd. En dit terwijl er in de rest van de EU – dus ook 5 km. over onze “landgrens” – iedereen met subsidies aan het gas wordt aangesloten. Is men nu echt zo de weg kwijt?.

De mens wordt ook van de windmolens, zeker als ze dicht tegen de bebouwde kom worden geplaatst, niet gelukkig. In Nieuw-Beijerland veroorzaken deze door hun geluid zoveel last dat verschillende huizen “onbewoonbaar” zijn geworden. Misschien is de impact van deze windmolens, buiten dat vogels zich er kapot op vliegen, nog wel veel groter dan vele van ons denken. De tijd zal het ons waarschijnlijk weer leren.

Gelukkig is er één beletsel. Eens in de vier jaar mogen ook deze arbeiders kiezen. Vroeger stemden ze met overgrote meerderheid links, tegenwoordig wat rechtser. Het eerste voorbeeld was Pim Fortuyn en het laatste Boris Johnson. En elke keer zijn links net als ook de overheid, de polderinstellingen, de dagbladen en de omroepen weer verbaasd. Hoe kunnen deze mensen zo onverstandig zijn? Zelfkennis is namelijk niet het sterkste eigenschap wat zij ontwikkeld hebben.

In de hele klimaatsaga en de angst die daarbij ontwikkeld wordt staat de sympathie voor de immigratie in schril contrast met die voor onze laatste arbeiders. Is het u al eens opgevallen bij de sluitingen van fabrieken, 300 man, 1000 man, het interesseerde bijna niemand. Het was toch maar vieze industrie. D’66-er Rob Jetten stak zelfs duimen in de lucht bij het aangekondigde einde van de kolencentrales en het ombouwen naar bio-massa centrales, wat mij betreft de grootste miskleun ooit. Heeft hij überhaupt enig idee dat er ook nog mensen werken of neemt hij dat maar op de koop toe.

Vroeger ging ik als kind mee naar de Veluwe waar mijn vader en de rest van de nog thuis wonende familie dan in een gehuurd huisje vertoefden. Later hadden ze daar een eigen standplaats met een grote caravan waar ik graag samen met mijn, toen nog kleine, kinderen kwam. Onze bossen, dus ook de Veluwe, zijn echter de laatste tijd ook voor Staatsbosbeheer een verdienmodel geworden. De kaalslag van de Nederlands bossen is mede vanwege de biomassa gekte procentueel groter geworden dan die in het Amazonegebied. Van de aanwezige bossen is 12% oftewel 46000 ha in de laatste 7 jaar verdwenen. Wat nu, CO2 vriendelijk, eerder CO2 manipulatie. En dit alles vanwege geld, er ligt tenslotte 11,4 miljard euro aan gereserveerd geld op de plank voor biomassa verbranding; een regelrechte schande!

Hoewel de politiek van de angst voor een klimaatcrisis een algehele wetenschappelijk atmosfeer wil voorspiegelen, heeft zij tevens een ontstaansgeschiedenis die van manipulaties aan elkaar hangt. In de loop van de geschiedenis hebben heersende linkse elites vaak deze angst als politiek wapen gebruikt. Ook tegenwoordig ziet men dit terugkomen, zowel bij de Brusselse EU populisten, waar PvdA-er Frans Timmermans het voortouw heeft genomen, als bij het Amerikaanse impeachment toneelstuk.

De angstcultuur die door groepen mensen stelselmatig wordt ontwikkeld door steeds maar weer dezelfde standpunten door te drijven heeft echter ook een voordeel. Angst waarschuwt ons voor bedreigingen en is daarmee een belangrijk mechanisme om te kunnen overleven zodat mensen, vooral als men aan huis en haard komt, meer gaan nadenken en in verzet kunnen komen.

De angstcultuur leidt bij gemeente- en overheidsinstanties alsmede binnen onze samenleving tot passief toekijkende werknemers cq. inwoners hetgeen dan weer op de lange termijn zal gaan leiden tot desastreuze resultaten. Deze gevolgen zijn de laatste tijd binnen onze politiek bestel merkbaar aan het worden en mensen worden daardoor geraakt.

De klimaatcrisis is zo aangewakkerd dat door de milieuorganisaties hun werkelijke en noodzakelijke taak “het milieu” vergeten wordt. Het storten van vervuilde grond uit België in onze wateren, de vergunning van Chemours om jaarlijks het giftige GenX en pfoa in oppervlaktewater te mogen storten en nog dichter bij huis het vervuilen van oppervlaktewater door overstorten van rioleringen waardoor in Hoek van Holland strontlucht wordt waargenomen, worden maar op de koop toe genomen.

Nee, klimaatactivisten als Extinction Rebellion laten zich liever, veel vuil achterlatend, voor dood neervallen op bijvoorbeeld de Dam, zich vastketenen op Schiphol of tijdens een Autoshow. Vaak wordt er in samenwerking met de links extremisme groep Antifa en GroenLinks gedemonstreerd. Ook schoolkinderen worden door hen en – reeds bewezen – door D’66 ingezet en misbruikt om “de zaak” te dienen. Ik noem het ontwikkelen van linkse angst- en piekerstoornissen bij schoolkinderen in zijn algemeenheid, dus ook op school, een ontoelaatbare indoctrinatie van de jeugd.

Op dit moment – lees de verkiezingen komen er aan – ziet men echter een kentering bij politieke partijen over de immigratie politiek die ze tot nu toe bedreven hebben. Ook centrumlinks en liberaal linkse partijen als de VVD zetten hun vraagtekens bij de onophoudelijke immigratiestromen uit de veilige landen. Het onderwerp uitgeprocedeerden is daarbij nog een apart thema waarover hele boeken te schrijven zijn.

Groen-Links voorman Jesse Klaver trekt, in de schaduw van Sylvana Simons, weer gelijk de racismekaart en meent dat racisme in Nederland normaal is geworden. Het lijkt mij onzin aangezien hij mijn inziens realisme, racisme en fascisme te kust en te keur gebruikt en misbruikt, maar afgezien daarvan: welke boodschap denkt deze man die straks premier wil worden hiermee aan de kiezers over te willen brengen? Stem op mij, ik ben de grote deug kandidaat?

De meeste kiezers zullen waarschijnlijk van rechtse politici even veel of even weinig verwachten als van linkse. Maar een ding hebben Pim Fortuyn, Boris Johnson en andere hele en halve populisten gemeen. Anders dan bij links zijn zij niet verwikkeld in een strafexpeditie tegen hun eigen kiezers. Zij spreken de burger niet aanhoudend vermanend toe, over zijn of haar leefstijl en over zijn of haar eventuele achterhaalde opvattingen, gevoelens en gedachten.

De slotzin gaat natuurlijk weer over mijn vader, een man waar ik terecht trots op mag zijn. Om wie hij was en om wat hij gedurende zijn werkzame leven bereikt heeft. Ook hij was wijzer geworden, Links opgevoed maar jammer genoeg veel te vroeg Rechts gestorven. Net als hij wil ook ik dat mijn kinderen het beter hebben dan ikzelf. Ondanks wat de politiek ons al heeft aangedaan en nog gaat aandoen, komt meer dan eens dan toch de gedachte in mij op, en zeker in het jaar dat wij 75 jaar vrijheid vieren: dat onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, toch nog lang, gezond en gelukkig in een vrije christelijk samenleving mogen opgroeien.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 729 lezers

Aad Rietdijk

Aad Rietdijk

Aad Rietdijk | Forum van Maassluis | Steunraadslid 2019-2020 | Ingenieur | Gestopt met politiek per 2021

2 Reacties

 1. Hans
  29 januari 2020 at 09:18

  Misschien aardig om dit eens te lezen: https://hetwaterkomt.postcodeloterij.nl om er voor te zorgen dat onze kleinkinderen niet hun broekspijpen moeten opstropen waar onze vaders nog hun mouwen opstroopten om zekerheid voor ons allemaal te regelen.

  • Aad
   31 januari 2020 at 07:53

   Vroeger vertelden onze ouders d sprookjes van Hans en Grietje. Het enige waarmee je toen bang door werd gemaakt was de boze wolf.

   Kijk dit eens