Hoogheemraad DelflandDELFLAND | Het algemeen bestuur van Delfland heeft ingestemd met het voorstel van het college de zuiveringsheffing voor langere tijd te bevriezen. Het tarief voor de zuiveringsheffing is 93,50 en daarmee in 2018 gelijk aan het tarief van dit jaar. De watersysteemheffing bedraagt in 2018 € 121,47 per huishouden. Die stijging blijft binnen de eerder afgesproken 1,5 procent.

Delfland wil iets doen aan de hoogte van de waterschapsbelasting en tegelijkertijd de schuldenlast afbouwen. Door het realiseren van besparingen en structureel lagere uitgaven is rond 2020 voldoende opgebouwd om een flink deel van de schuld af te lossen. Zo ontstaat ruimte om in te spelen op ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen. En dat is nodig, want de gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar, ook in deze regio.

In het recente verleden is veel geïnvesteerd in het verbeteren van het watersysteem en het verwerken van de toenemende hoeveelheid afvalwater. Ook voor de toekomst wil Delfland veilig stellen dat inwoners hier kunnen wonen en werken. In een regio die door de ligging en nog steeds toenemende bebouwing extra kwetsbaar is voor hevige neerslag is het zaak te blijven investeren en te werken aan verbeteringen. Niet alleen in het watersysteem van sloten en vaarten en afvoercapaciteit van regenwater, maar met maatregelen in de openbare ruimte en particuliere grond. Met onze kennis en know how kunnen wij inwoners, bedrijven en gemeenten de helpende hand bieden bij het toekomstbestendig inrichten van de ruimte.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. 19 november 2017 at 12:19

  Ja sjaak dat lijkt erop.
  Er worden 2 verschillende heffingen gedaan zoals beschreven en die we op de nota ieder jaar zien.

  -zuiveringsheffing 》》 Blijft gelijk
  -watersysteemheffing. 》》 Wordt verhoogd naar 121,47 wat 1,5% hoger ligt dan in 2017.

 2. Sjaak Speijer Hellingkade 4 , 3144 EJMaassluis. 0653295341
  19 november 2017 at 10:41

  Dit bericht is voor mij niet duidelijk. Er wordt aangegeven dat het tarief voor 2018 hetzelfde zal zijn als voor 2017. Dat is dus € 93,50. Vervolgens wordt gesteld dat het tarief in 2018 naar € 121,47 gaat.
  Dan wordt ook nog gesteld dat dan het verschil maar 1,5% is.
  MOET IK NU MIJN SCHOOLGELD TERUG VRAGEN? DAN WORDT MIJN ERFENIS GROTER, WANT MIJN VADER HEEFT DAT BETAALD EN HIJ IS AL 50 JAAR DOOD. ZOU HET VERJAARD ZIJN?
  En geldt dit tarief ook voor bedrijven ?