73% Van de bewoners vindt werk Delfland belangrijk

De kans op wateroverlast door hevige buien of langdurige periode van droogte neemt de komende jaren toe. Voorkomen kunnen we het niet, wel de schade beperken.

LEES MEER →

AWP wil boeren ondersteunen bij landbouwtransitie

door Hans Middendorp Voorstel: lagere waterschapsbelasting voor biologische boeren DELFLAND …

LEES MEER →

Kwijtschelding mogelijk voor meer mensen

Dit is besloten door de gemeenten en waterschappen waarvoor de RBG de waterschapsbelasting int. De nieuwe wet gaat in per 1 januari 2023.

LEES MEER →

Meeste huishoudens gaan in 2022 iets minder belasting betalen voor water

Eenpersoonshuishoudens betalen iets meer dan vorig jaar, omdat ze minder voordeel hebben van de daling van de zuiveringsheffing dan meerpersoonshuishoudens.

LEES MEER →

Burgers melkkoe voor waterschap, dat moet anders

De Algemene Waterschapspartij AWP vindt die lastenstijging buitensporig.  Het is volgens het CBS ook de hoogste lastenstijging sinds 2009.

LEES MEER →

Aanslag waterschapsbelasting op de mat

De aanslagen worden verspreid over het jaar verstuurd. Met het belastinggeld betalen wij het werk aan stevige dijken, droge voeten en schoon water.

LEES MEER →

Stemming over lagere waterschapsbelasting Delfland

Dit voorstel brengt de verhoudingen tussen de verschillende soorten belastingbetalers meer in balansen voor de grote groep van inwoners die afhankelijk zijn van bijv. de voedselbank maakt 10% lagere waterschapsbelasting een groot verschil om het hoofd boven water te houden.

LEES MEER →

Lagere waterschapsbelasting voor huishoudens stap dichterbij

Dit is een doorbraak!”, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP. “De AWP heeft er keer-op-keer in alle ambtelijke overleggen op aangedrongen om niet alleen de ‘agrarische weeffout’ op te lossen, maar ook het onderscheid tussen woningen en bedrijven mee te nemen in het voorstel voor de nieuwe waterschapsbelasting. U

LEES MEER →