DELFLAND | Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. De inwoners van Nederland mogen dan meebeslissen over de toekomst van water in hun buurt. Onderzoek laat zien dat 73% van de bewoners uit het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland het werk van het waterschap belangrijk vindt, desondanks is 21% van hen niet bekend met het waterschap uit de eigen regio.

Extreem weer komt steeds vaker voor. Uit onderzoek dat Citisens in opdracht van de Unie van Waterschappen heeft uitgevoerd blijkt dat in het gebied van Delfland 66% van de bewoners bekend is met de rol van het waterschap bij extreem weer. Dat komt met name door het monitoren en onderhouden van dijken tegen droogte. Ondanks dat 68% van de bewoners in het gebied zich zorgen maakt over de gevolgen van extreem weer, heeft de helft geen voorbereidingen getroffen tegen extreem weer (56%).

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt: “De kans op wateroverlast door hevige buien of langdurige periode van droogte neemt de komende jaren toe. Voorkomen kunnen we het niet, wel de schade beperken. We kunnen vooraf meer investeren om wateroverlast zoveel mogelijk tegen te gaan, of kiezen voor repareren wanneer het zover is. Dit is een van de keuzes die centraal staan bij de waterschapsverkiezingen.”

Negen op de tien bewoners weet dat tweederde van het gebied van Delfland kan overstromen zonder dijken. Als ze gevraagd wordt om te kiezen geeft 42% aan dat ze liever water de ruimte geven dan hogere dijken bouwen. Daarnaast wil 89% liever vooraf investeren om schade door droogte of wateroverlast te voorkomen in plaats van pas repareren als er schade is.

Zuivering van rioolwater

In Nederland wordt ook steeds meer afval in het water gegooid of doorgespoeld, daarmee worden de kosten voor rioolwaterzuivering steeds hoger. Met vier zuiveringsinstallaties zuivert Delfland al het rioolwater in ons gebied. Acht op de tien bewoners van het gebied vinden dat er bewuster om moeten worden gegaan met wat er door de gootsteen gaat, tegenover één op de tien die liever extra investeert in zuiveren. Mensen zijn eensgezind als het gaat over het hebben van schoon water in plassen, sloten en natuurgebieden voor mens en dier (86%). Een belangrijk dilemma tijdens de waterschapsverkiezingen is dan ook: meer recreëren of de natuur respecteren.

Invloed van het water op de inrichting van Nederland

Het waterschapsbestuur heeft de komende jaren met meer van dit soort actuele dilemma’s te maken. De waterschappen willen bijvoorbeeld dat er bij nieuwe bouwplannen wordt nagedacht over de risico’s op wateroverlast en droogte. 78% Van de inwoners van Delfland vindt dat het water bepaalt waar onze huizen komen, tegenover 5% die liever overal bouwt.

Piet Hein Daverveldt: “In de regio Haaglanden en Rotterdam moeten meer dan 160.000 woningen in 2030 bijgebouwd worden. Dat is 10% meer woningen dan we nu hebben. En het is al zo dichtbebouwd. Om problemen in de toekomst voor te zijn, moeten we nu verstandige keuzes maken over waar we gaan bouwen. Hoe zie jij de komst van ons water bij deze toename van woningen? Laat het ons weten door je stem uit te brengen op 15 maart.”Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek