Waterschap: Burgers betalen meer dan bedrijven

Inwoners van Delfland betalen twee keer belasting voor het beheer en onderhoud van het watersysteem (‘droge voeten en waternatuur’). Eerst een vast bedrag per huishouden plus daarna nog een bedrag als eigenaar of huurder op basis van de OZB.

LEES MEER →
©HvD

Huishoudens betalen ongemerkt steeds meer aan Delfland

In 2018 betaalden alle woningen in Delfland samen 34,6 miljoen euro, bijna 5x zo veel als de 7,6 miljoen van alle bedrijven. Bovendien betalen alle huishoudens samen ook nog eens 55,3 miljoen euro aan solidariteitsheffing. ,,Huishoudens betalen dus twee keer de hoofdprijs …

LEES MEER →

Hoogheemraadschap het moet anders

De jaarrekening 2017 laat zien dat de inning van de zuiveringsheffingen bij de allerlaagste inkomens ondanks het wegvallen van de kwijtschelding succesvol is verlopen. Dit getuigt van een goede belastingdiscipline, maar niet van voldoende bestedingsruimte bij deze mensen. Bovendien …

LEES MEER →

2018: Tarief zuiveringsheffing blijft gelijk, Watersysteemheffing verhoogd

Het hoogheemraadschap wil iets doen aan de hoogte van de waterschapsbelasting en tegelijkertijd de schuldenlast afbouwen. Door het realiseren van besparingen en structureel lagere uitgaven is rond 2020 voldoende opgebouwd om een flink deel van de schuld af te lossen.

LEES MEER →

Waterschap Delfland legt huisbezoeken af

Een groot deel van de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau dat niet gewend was een rekening van het hoogheemraadschap te krijgen, heeft de rekening al voldaan. …

LEES MEER →

Waterschapslasten: beperkte stijging

www.maassluis.nu | Delfland streeft naar het afbouwen van de schuldenlast en tegelijkertijd een beheerste tariefontwikkeling. Het waterschap kijkt aan tegen een hoge schuld door investeringen uit het verleden.

LEES MEER →