2018: Tarief zuiveringsheffing blijft gelijk, Watersysteemheffing verhoogd

Het hoogheemraadschap wil iets doen aan de hoogte van de waterschapsbelasting en tegelijkertijd de schuldenlast afbouwen. Door het realiseren van besparingen en structureel lagere uitgaven is rond 2020 voldoende opgebouwd om een flink deel van de schuld af te lossen.

LEES MEER →

Waterschap Delfland legt huisbezoeken af

Een groot deel van de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau dat niet gewend was een rekening van het hoogheemraadschap te krijgen, heeft de rekening al voldaan. …

LEES MEER →

Waterschapslasten: beperkte stijging

www.maassluis.nu | Delfland streeft naar het afbouwen van de schuldenlast en tegelijkertijd een beheerste tariefontwikkeling. Het waterschap kijkt aan tegen een hoge schuld door investeringen uit het verleden.

LEES MEER →