DELFLAND | Vanaf deze week ontvangen inwoners en bedrijven binnen het werkgebied van Delfland de aanslag voor de waterschapsbelasting. De aanslagen worden verspreid over het jaar verstuurd. Met het belastinggeld betalen wij het werk aan stevige dijken, droge voeten en schoon water. Delfland wil de lasten van burgers en bedrijven niet verhogen. Daarom hanteren zij al twee jaar gelijkblijvende tarieven

Delfland ontvangt geen geld van het Rijk, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven in het gebied. Iedereen die belang heeft bij het werk van Delfland, betaalt mee. De waterschapsbelasting bestaat uit twee heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De watersysteemheffing is voor het beheer van dijken, gemalen en stuwen en het onderhoud van sloten en vaarten. Het zuiveren van het rioolwater wordt betaald uit de zuiveringsheffing.

Om ervoor te zorgen dat mensen hier ook in de toekomst veilig en plezierig kunnen blijven wonen, werken en recreëren, stelt Delfland bovendien geld beschikbaar voor maatregelen die ten goede komen aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit in het gebied.

De Regionale Belasting Groep int de waterschapsbelasting namens Delfland.

Meer informatie over waterschapsbelasting en de tarieven vindt u op: www.hhdelfland.nl/belasting.


AWP: Delfland geeft bedrijven korting, vergeet inwoners

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt