DELFLAND| In de verenigde vergadering van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland zijn diverse onderwerpen besproken. De bijdragen worden aangeleverd door de diverse fracties.

De jaarrekening 2017 laat zien dat de inning van de zuiveringsheffingen bij de allerlaagste inkomens ondanks het wegvallen van de kwijtschelding succesvol is verlopen. Dit getuigt van een goede belastingdiscipline, maar niet van voldoende bestedingsruimte bij deze mensen. De armoede en de schulden nemen immers toe.

De PvdA fractie wil dan ook dat Delfland zijn fiscale beleid in de toekomst aanpast. Temeer daar Delfland minder uitgeeft dan is begroot. Al enige tijd is er namelijk sprake van stevige stagnatie bij de investeringsprojecten. De begroting voor het lopende jaar moet dan ook worden bijgesteld. In de toekomst zal Delfland een betrouwbaarder beeld geven van de toekomstige uitgaven en scherper opletten dat er geen middelen ongebruikt blijven liggen. Dat levert betere besluitvorming op, maar kan bijvoorbeeld ook betekenen dat de belastingtarieven lager kunnen uitvallen.

Daartegenover wil de PvdA dat Delfland het risicobeheer beter regelt door er meer middelen voor te reserveren.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    22 mei 2018 at 10:07

    “Hoog/Laag Heemraadschap!”