Hoogheemraadschap het moet anders

De jaarrekening 2017 laat zien dat de inning van de zuiveringsheffingen bij de allerlaagste inkomens ondanks het wegvallen van de kwijtschelding succesvol is verlopen. Dit getuigt van een goede belastingdiscipline, maar niet van voldoende bestedingsruimte bij deze mensen. Bovendien …

LEES MEER →

Verzet tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

www.maassluis.nu | De SP roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland omdat zij hebben besloten om de kwijtschelding voor minima af te schaffen.

LEES MEER →

B&W beantwoordt vragen over afschaffen kwijtschelding door hoogheemraadschap

www.maassluis.nu | Het college van B&W heeft vragen beantwoord van de PvdA en CDA over het afschaffen van kwijtscheldingsmogelijkheden voor minima door het Hoogheemraadschap Delfland.

LEES MEER →

Waterschapslasten: beperkte stijging

www.maassluis.nu | Delfland streeft naar het afbouwen van de schuldenlast en tegelijkertijd een beheerste tariefontwikkeling. Het waterschap kijkt aan tegen een hoge schuld door investeringen uit het verleden.

LEES MEER →

PvdA en CDA – Compensatie minima nodig

www.maassluis.nu | De partijen maken zich grote zorgen over de afschaffing van de kwijtschelding voor de minima door het hoogheemraadschap.

LEES MEER →

Afschaffing kwijtschelding afvalwaterzuiveringsbelasting

www.maassluis.nu | CDA en PvdA hebben vragen gesteld aan B&W over de plannen van het Hoogheemraadschap Delfland de kwijtschelding van  afvalwaterzuiveringsbelasting voor minima af te schaffen.

LEES MEER →