Hoogheemraad DelflandDELFLAND | Door het doorvoeren van bezuinigingen en de beheersing van de kosten is Delfland erin geslaagd de tariefstijging van de waterschapsbelasting in 2016 te beperken. Het tarief voor de zuiveringsheffing blijft met een stijging van 7 cent nagenoeg gelijk. De watersysteemheffing stijgt met 1,5 %. Inwoners gaan in 2016 € 117,90 betalen.

Inwoners gaan in 2016 € 117,90 betalen.
Donderdag 19 november heeft de verenigde vergadering de begroting 2016 en de tarieven vastgesteld. Samen investeren in droge voeten en schoon water.

In 2016 investeert Delfland 47 miljoen euro aan droge voeten en schoon water. Het is de ambitie van Delfland samen met de omgeving dit gebied waterbestendig te maken, zodat ook toekomstige generaties hier veilig kunnen blijven wonen en werken.

“We staan open voor initiatieven waardoor water weer een meer zichtbare plek krijgt in de

Tegen een redelijke prijs
leefomgeving. Zo kunnen we nu en straks in dit dichtbevolkte en dichtbebouwde gebied het hoofd bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering”, aldus hoogheemraad Ries Smits. “Er is een breed scala aan oplossingen mogelijk. Zo helpt het toepassen van waterdoorlatende bestrating door gemeenten de kans op wateroverlast te verkleinen. Ook particulieren kunnen meehelpen met bijvoorbeeld een regenton in de tuin.” Tegen een redelijke prijs

Delfland streeft naar het afbouwen van de schuldenlast en tegelijkertijd een beheerste tariefontwikkeling. Het waterschap kijkt aan tegen een hoge schuld door investeringen uit het verleden. Vanaf 2016 worden schulden afgebouwd en uitgaven structureel lager. Delfland zorgt de komende vier jaar voor een totale verlaging van de schuldenlast met 33 miljoen euro.

Delfland wil het kwijtscheldingsbeleid betaalbaar houden voor de toekomst door de regeling te versoberen.

Voorheen kwijtgescholden, nu mindering op tarief
Om die reden bouwt de coalitie de mogelijkheid om voor kwijtschelding van de zuiveringsheffing in aanmerking te komen in twee jaar af. Zo kan de coalitie de kwijtschelding van de watersysteemheffing veilig stellen.

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  25 november 2015 at 12:37

  ”WATEROVERLAST!”

  DROGE VOETEN,
  EN SCHOON WATER.
  KRIJG DE GROETEN,
  WELLICHT LATER!