MAASSLUIS | De gemeenteraad ging niet voetstoots akkoord met de gemeentelijke begroting voor 2018-2021. Op diverse terreinen dienden de fracties – soms in gezamenlijkheid – moties en amendementen in om de plannen van B&W bij te stellen of om nieuwe initiatieven vorm te geven. De fracties hebben geluisterd naar wat er onder de inwoners leeft en dat vertaalde zich naar vier amendementen op de tekst van de begroting en meer dan dertig moties die veelal unaniem werden aangenomen. Daarna was de weg vrij voor de stemming over de begroting voor de periode 20180-2021. Deze werd unaniem door de raad aangenomen.

Het document van de begroting vind je hier:

Programmabegroting 2018-2021

Alle stukken:

Begroting + bijlagen

Amendementen

De aanvullingen die zijn opgenomen betreffen:

 1. Groenonderhoud verbeteren
 2. Spelen in de stad
 3. Versterken reintegratie werkzoekenden
 4. Afschaffen hondenbelasting

Moties

Het overzicht van alle moties die ter tafel kwamen. De meeste werden unaniem of in meerderheid aangenomen.

1  ??
2 Onderhoud groen op begraafplaatsen
3 Eerlijke kans alle werknemers
4 Werving vrijwillige brandweer
5 Beperken zwaar transport in de binnenstad >> INGETROKKEN door MB
6 Duurzame bouw  >> VERWORPEN
7 Voorlichting over gevaren houtrook >> VERWORPEN
8 Onderzoek maatschappelijk cluster
9 Wifi in Stadshart >> INGETROKKEN door D66
10 Onderzoek Zonnepanelen – Zonneparken inclusief grote gebouwen
11 Anders communiceren vanuit de gemeente
12 Flitsvergunningen
13 Gratis huiswerkbegeleiding in kaart brengen (muv D66)
14 Plan van aanpak inbraken
15 Succes met subsidies
16  —
17 Afspiegeling van de samenleving
18 Arbeidsparticipatie bij sportverenigingen (muv VSP)
19 Cameratoezicht op stationspleinen
20 Extern inhuur alleen voor ‘Piek & Ziek” (muv D66)
21 — bestaat niet —
22 Voorzieningen tijdens ombouw Hoekse Lijn
23 Kluswoningen >> INGETROKKEN door CU
24 Monitoring jeugdzorg >> VERWORPEN
25 Onderhoud buitenruimte
26 Sporten voor mensen met een beperking
27 geluidschermen heel Maasluis
28 Ontsluiting weg knooppunt Oude veiling
29 Veilig fietsen in Maassluis
30 Verkeersontsluiting driehoek

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Pieter
  9 november 2017 at 22:14

  Vraag die niet beantwoord is, is die van hoeveel meer gaan we voor de WOZ betalen.

 2. Dick.Pasterkamp
  9 november 2017 at 20:08

  De motie van MB betreffende het weren van zwaar verkeer uit de stad is niet aangenomen, wel erg dom van de raad er is een alternatief voor het vervuilende verkeer in de stad. Wij moeten terug in de tijd naar de tijd van Van Gend&Loos toen hadden wij in Maassluis een soort van transport centrum bij het station.
  De goederen kwamen vaak per spoor aan en werden met paard en wagen rond verdeelt in Maassluis, ook kon men er zelf goederen aanleveren of laten op halen. Jaren geleden heeft de VSP Maassluis een voorstel gedaan om op het bedrijven terrein De Dijk een stuk grond te behouden, voor het inrichten van een distributie centrum en daar van de aangeleverde goederen te verdelen over Maasluis door middel van milieu vriendelijk voertuig. Er zijn diversen gemeentes in Nederland die zoiets ingericht hebben resultaat minder vervuiling in de stad. Maar de toenmalige raad zag daar weinig in onder aanvoering van de wethouder de Knijf verdween het in de prullenbak jammer een gemiste kans,maar het kan nog.