© PR

Begrotingsdebat (2): VSP legt accent op belang van haar achterban

Het kan voor het college goed zijn, als het aan die derden kan overbrengen dat ze positief maar krachtig op de huid worden gezeten door een gemeenteraad die – in het belang van de inwoners! – zaken graag goed en snel geregeld wil zien.

LEES MEER →
© PR

Begrotingsdebat (2) ChristenUnie: Meer aandacht voor stille kant van Maassluis

Vanavond hebben we met elkaar gesproken over de begroting als uitwerking op het akkoord Samen Maassluis investeren in een duurzame toekomst. Als ChristenUnie hebben wij er bij dit college vertrouwen in dat zij de ambitie hebben om het leven van alle Maassluizers te willen verbeteren.

LEES MEER →
© PR

Begrotingsdebat (2) PvdA: “Een sociale stad voor Jong tot Oud”

Met de ambities van deze coalitie en het college, maar ook met de woorden van de andere partijen in de raad tijdens hun inbreng gisteravond ziet de PvdA Maassluis de toekomst van de stad met vertrouwen tegemoet. Wel zijn er extra moties ingediend voor …

LEES MEER →
© Aad Solleveld

MB in Begrotingsdebat (2): Maassluis is een dynamisch plaatje

Op veel punten is door het college positief gereageerd en dat geeft maar weer eens aan hoe constructief wij met elkaar samen werken in ons Maassluis.

LEES MEER →
© PR

Begrotingsdebat: VSP blijft “Lokaal sociaal”

In Rotterdam is de sollicitatieplicht voor zestigplussers met een bijstandsuitkering afgeschaft. Een goede zaak, want uit alle cijfers blijkt dat die groep weinig kans meer heeft op een betaalde baan.

LEES MEER →
© PR

Begrotingsdebat ChristenUnie: Van papier naar werkelijkheid?

Wat betrft de stille kant: Opmerkelijk is dat u schrijft dat het zeer waarschijnlijk is dat er geen extra middelen beschikbaar komen…

LEES MEER →
© PR

Begrotingsdebat PVDA: “Een fijne stad voor Jong tot Oud”

De PvdA Maassluis hecht eraan om bij deze begrotingsbehandeling ons diepe ongenoegen uit te spreken over de constant oplopende vertraging van het project De Hoekse Lijn.

LEES MEER →
© Aad Solleveld

Begrotingsdebat MB: “Maassluis is een plaatje!”

We kunnen alleen maar fijn met elkaar samen leven als iedereen anders mag zijn maar we elkaar kunnen respecteren.

LEES MEER →