Begroting 2018-2021 Aangenomen met amendementen en moties

Op diverse terreinen dienden de fracties – soms in gezamenlijkheid – moties en amendementen in om de plannen van B&W bij te stellen of om nieuwe initiatieven vorm te geven. De fracties hebben geluisterd naar wat er onder de inwoners leeft en dat vertaalde zich naar vier amendementen op de tekst van de begroting en meer dan dertig moties die veelal unaniem werden aangenomen.

LEES MEER →

Nieuwbouw De Kade kan per 2018

Opvallende afwijking ten opzichte van de in 2014 aangenomen motie is dat de verlenging van de Laan 1940-1945 (als een nieuwe ontsluitingsweg onder het spoor door) niet in het plan voorkomt.

LEES MEER →

Inbreng VVD fractie in tweede termijn van het Begrotingsdebat

Op de 2e avond van het begrotingsdebat werd nader ingegaan op de punten die in eerste termijn aan de orde kwamen.

LEES MEER →

PvdA in de 2e termijn van het begrotingsdebat

In de tweede termijn op woensdag werd de visie op belangrijke onderwerpen toegelicht en middels moties inhoud gegeven. Onderstaand de uitgesproken tekst.

LEES MEER →

Begroting 2016: De moties van de PvdA

www.maassluis.nu | Op de begroting 2016 werden door de 7 fracties moties ingediend. Dit zijn de onderwerpen die de PvdA fractie indiende.

LEES MEER →

CDA moties met ruime meerderheid aangenomen

De moties van het CDA zijn vorige week aangenomen met ruime meerderheid. De thema’s zijn

LEES MEER →