MAASSLUIS | In de tweede termijn op woensdag werd de visie op belangrijke onderwerpen toegelicht en middels moties inhoud gegeven. Onderstaand de uitgesproken tekst.

Kuiper


LONGREADVoorzitter,
Wij zijn vanmorgen wakker geworden met een enorme kater. Niet vanwege het debat hier, ik ben juist blij dat we hier een rustig, goed inhoudelijke debat met elkaar hebben gevoerd.
Waar de PvdA gisteren wees op de veranderende wereld en de noodzaak tot verbinding, koos Amerika vannacht een nieuwe president die juist polariseert, beledigd en die mensen tegen elkaar opzet. We kunnen de gevolgen nog niet overzien, maar juist die krachten van polarisatie en verdeeldheid kunnen we niet gebruiken. De PvdA staat juist voor verbinding en tegen de polarisatie. Waar je wieg ook stond, of die van je ouders, we zijn hier Samen1 gemeenschap in Maassluis. Verbinding en verandering was ons thema gisteren. Dat dit actueel is blijkt maar weer eens.

Ook in Maassluis lopen soms spanningen op, zoals in het Burgemeestersplantsoen. Maar zoals we in het debat daarover zeiden, kan er uit het conflict ook een nieuwe verbondenheid ontstaan: eerst met elkaar de straat op, meer betrokkenheid bij elkaar en daarna ook met elkaar rond de tafel. Ook wij maken een compliment aan het adres van het bestuur van de Marokkaanse Moskee en Ummah Wahidah en bewoners in de wijk die het hoofd koel hielden, de dialoog aan zijn gegaan en actie hebben ondernomen. We zijn er nog lang niet, maar er is wel een begin gemaakt.

Voorzitter,
Dank aan het college voor de beantwoording in eerste termijn. We merkte dat het college plezierig en goed inhoudelijk antwoord gaf. Een aantal zaken willen we toch vastleggen in moties en een hebben ook een amendement op de begroting.
Iedereen telt mee. Dat geldt voor jong en oud, hoog of laagopgeleid, huurders en kopers. En het maakt niet uit of je een minrokje of een hoofddoek draagt. Het adagium van Joop den Uyl en Job Cohen van ‘de boel bij elkaar houden’ blijkt nog eens niet de softe uitspraak te zijn die rechts ervan maakte, maar juist een grote en complexe opdracht in een diverse samenleving. Die opdracht geven we het college nadrukkelijk ook mee in deze veranderende samenleving en daarom de volgende motie: MOTIE IEDEREEN TELT MEE

Voorzitter, die motie vraagt ook om ene proef met anoniem solliciteren. Wij verzoeken u niet Schiedam en Vlaardingen af te wachten, maar zelf met die partners het voortouw te nemen.
De PvdA vraagt u nadrukkelijk vernieuwd te gaan werken. De veranderingen in de samenleving te omarmen en de bestuurlijke en ambtelijke werkprocessen daarop aan te passen. En de inwoners centraal te stellen, door naast inwoners te staan en positief te kijken naar wat er wel kan en wat mensen zelf kunnen doen. Daarom de volgende motie… MOTIE ANDERS WERKEN IN MAASSLUIS
Die positieve, snelle werkwijze met verenigingen en mensen in de stad en kijken wat er WEL kan zou ook versnelling kunnen opleveren bij de sportaccommodaties. Want voorzitter, in rapporten kan je niet sporten. Daarom de volgende motie: MOTIE IN RAPPORTEN KAN JE NIET SPORTEN

Zodra je in de raad sport noemt, luistert een groep mensen scherp of cultuur wel volgt. Het was pijnlijk dat het college moest toegeven dat het – ook toen het nog met 4 wethouders telde- de structurele financiering van het cultuurbeleid over het hoofd hadden gezien. Gelukkig heeft de raad het budgetrecht en daarom wijzigen we de begroting graag via dit amendement: AMENDEMENT CULTUUR

Helaas zijn er nog steeds kinderen die niet mee kunnen sporten. Of niet mee kunnen op schoolreisje of cultuur kunnen snuiven. Gelukkig heeft het kabinet 100 miljoen euro extra uitgetrokken om kinderen die opgroeien in armoede toch mee te kunnen laten doen. Hierbij een motie met de oproep om die gelden zo snel mogelijk in te zetten. Kinderen moeten juist alle kansen krijgen om zich te ontplooien. Laten we zorgen dat armoede niet overerfbaar blijft! Zie onze MOTIE KINDEREN IN ARMOEDE

Het beste recept om die armoede te voorkomen is goed werk. Daarom vragen we het college om naast goed sociaal beleid ook bedrijven aan te trekken die veel werk opleveren. En om ook moderne vormen van werkgelegenheid mogelijk te maken in de stad vandaar de MOTIE WERKGELEGENHEID

De veranderingen op het gebied van duurzaamheid gaan snel en nieuwe technieken leveren veel mooie nieuwe kansen op. Bij vooruitzien en veranderingen omarmen hoort ook een nieuwe impuls in duurzaamheid. Daarom hierbij de  MOTIE DUURZAAMHEID

Iedereen moet goed kunnen wonen in Maassluis. Dat is helaas nog niet voor iedereen even makkelijk. Ruime eengezins sociale huurwoningen worden soms bewoond door alleenstaande of oudere echtparen. De PvdA wil dan ook kijken of er meer doorstroming kan worden georganiseerd om die huurders die eigenlijk wel door willen stromen naar een kleinere of gelijkvloerse woning daarbij te ondersteunen. Gisteren antwoorde het college dat ze zich moet houden aan de prestatieafspraken met Maasdelta. Dat siert het college, maar daarom deze motie vanuit de raad: MOTIE DOORSTROMING WONINGMARKT

Drie ton

Gisteren sprak ik onze verbazing uit over de voorstellen in de oktoberbrief, maar daar kregen we geen antwoord op. In de kadernota was al 3 ton structureel opgenomen voor de ambtelijke cao en andere arbeidvoorwaarden. Wij achten onze medewerkers heel hoog en gunnen ze een goede beloning. Maar bij de kadernota 3 ton, in de begroting verhoogd naar 363.000 en nu bij de oktoberbrief nog eens 330.000 erbij. Hoe kan dat nu vanuit het adagium ‘eigen broek op houden’

Afsluiting

De PvdA Maassluis bedankt het college, de ambtenaren, de werkers in de publieke dienst en al die inwoners die zich op een of andere manier inzetten voor Maassluis. Aan de vooravond van de landelijke intocht van Sinterklaas blijkt weer hoeveel mensen zich inzetten om Maassluis goed op de kaart te zetten. De vrijwilligers van de Rode Mijter met alle Pieten, de ondernemers, de scholen en verenigingen, de bewoners en veel ambtenaren die zich hebben ingespannen om dit landelijke evenement in Maassluis soepel te laten verlopen. We wensen Maassluis en alle gasten die hier heen komen een mooie, rustige Sinterklaas intocht toe!
Dank u wel.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. R de Boer
    10 november 2016 at 11:02

    Het maakt inderdaad voor ons niet uit een hoofddoek of wat dan ook want je ziet er steeds meer. Alleen door hun wordt een korte rok of strakke broek niet geaccepteerd en dan daar kan je over blijven praten dat heeft geen enkele zin. Er moet wat aan gedaan worden dat is het punt. En logisch dat de PvdA er zo over DENK (t).