© PR

Begrotingsdebat (2) ChristenUnie: Meer aandacht voor stille kant van Maassluis

Vanavond hebben we met elkaar gesproken over de begroting als uitwerking op het akkoord Samen Maassluis investeren in een duurzame toekomst. Als ChristenUnie hebben wij er bij dit college vertrouwen in dat zij de ambitie hebben om het leven van alle Maassluizers te willen verbeteren.

LEES MEER →
© PR

Begrotingsdebat (2): VSP legt accent op belang van haar achterban

Het kan voor het college goed zijn, als het aan die derden kan overbrengen dat ze positief maar krachtig op de huid worden gezeten door een gemeenteraad die – in het belang van de inwoners! – zaken graag goed en snel geregeld wil zien.

LEES MEER →
© PR

Begrotingsdebat (2) PvdA: “Een sociale stad voor Jong tot Oud”

Met de ambities van deze coalitie en het college, maar ook met de woorden van de andere partijen in de raad tijdens hun inbreng gisteravond ziet de PvdA Maassluis de toekomst van de stad met vertrouwen tegemoet. Wel zijn er extra moties ingediend voor …

LEES MEER →

VSP in 2e termijn van begrotingsdebat

In tweede termijn nogmaals de visie op de belangrijke onderwerpen toegelicht en aandacht voor de moties van andere fracties

LEES MEER →

Maassluis belang in de 2e termijn met diverse moties

In de tweede termijn op woensdag werd de visie op …

LEES MEER →

PvdA in de 2e termijn van het begrotingsdebat

In de tweede termijn op woensdag werd de visie op belangrijke onderwerpen toegelicht en middels moties inhoud gegeven. Onderstaand de uitgesproken tekst.

LEES MEER →