MAASSLUIS | In de tweede termijn sprak fractievoorzitter John Dolstra (CU) waardering uit voor het budgetplan van het college van B&W maar hij vroeg namens de partij extra aandacht voor de stille kant van Maasluis middels een aantal moties (armoe, beperkten, kringloop) die door de raad in meerderheid gedragen werden.


Van papier naar werkelijkheid

Voorzitter, geachte leden van de Raad en belangstellenden.

We willen het college bedanken voor de heldere eerste termijn. We hebben op onze vragen een duidelijk antwoord gekregen van dit nieuwe college. U bent wat ons betreft hierin geslaagd. Een zeer belangrijk punt om te kunnen instemmen met deze begroting zijn voor ons de IBP gelden. Of sterker: Wat doen we wanneer deze gelden niet komen.

We zijn blij met het antwoord van de wethouder financiën, dat ook wanneer deze gelden er niet komen de ambities van het college op dit vlak overeind blijven en het college met voorstellen zal komen. Een plan B, zoals de VSP het noemt.

Bedankt wethouder.

Er is al veel over gesproken in de eerst termijn…. Communicatie. Een open, proactieve en empathische houding. U gaat daar actief mee aan de slag en daar zijn we blij mee. Misschien is het wethouder Van der Wees die weer een vuurproef krijgt op dit punt. We hopen dat er goede gesprekken komen met omwonenden over uw genoemd punt van een sportzaal aan de Sportlaan. Een dossier met voorstanders en tegenstanders. Een grote uitdaging wethouder om dat op een goede manier aan te pakken. U weet dat ook wij hier kritisch inzitten. Maar je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, het gaat om een zorgvuldig, transparant en democratisch proces.

Wanneer het gaat om communicatie is het naar onze mening niet alleen aan het stadhuis om stappen te zetten. Als ChristenUnie zijn we van mening dat we ook als gemeenteraad en college met steun van de griffier, goed moeten kijken naar ons eigen democratische proces. En wanneer je aan de ChristenUnie denkt dan denk je misschien niet direct aan ons als aanjagers van democratische vernieuwing.

Maar misschien laat het daarom extra duidelijk zien hoe belangrijk wij dit vinden. Of zoals het CDA het mooi verwoorde in de eerste termijn: behoud de dingen die goed zijn, maar kijk ook naar de dingen die beter kunnen.

Wij willen samen met Groen Links de motie Onderzoeken vernieuwing democratie in Maassluis indienen.

Een onderwerp dat het hart van de ChristenUnie raakt is het armoedebeleid. Of zoals dhr. Keijzer van de PvdA het in de eerste termijn omschreef: Steun voor iedereen die het niet op eigen kracht redt.

En een werkelijkheid die we denk ik met zijn allen niet willen dat zijn schrijnende situaties in de stad op het gebied van armoede. Inwoners die niet kunnen voorzien in basis levensvoorzieningen. En helaas worden vrijwilligers en organisaties in de stad hier regelmatig mee geconfronteerd. We hebben in onze stad diverse voorzieningen en maatwerk op het gebied van armoedebeleid maar toch loopt het naar onze mening niet helemaal lekker.

Wanneer we kijken naar het afgelopen jaar dan zien we diverse gezinnen die het zonder koelkast moeten doen of hiervoor geld moeten gaan lenen. Een tijdje geleden sprak dhr. Van der Hoek van Forum voor Maassluis hier al over. De toen beschreven situatie staat niet op zichzelf.

We zien meldingen van inwoners die enorm last hebben van kiespijn, maar geen geld hebben voor de tandarts, een aanvullende verzekering kunnen ze niet betalen.

Gezinnen die leven op een betonnen vloer.

Voorzitter, we kunnen onze hele spreektijd vullen. Maar ik denk dat onze oproep duidelijk is. Wij willen het college vragen de huidige werkwijze op het gebied van minimale voorzieningen tegen het licht te houden in samenwerking met betrokken organisaties. Wij willen hiervoor de motie minimale voorzieningen voor inwoners in nood samen met de VSP Groen Links en Forum voor Maassluis indienen.

Een kleine stap is het richting de kringloop goederen. Want in het kader van duurzaamheid is dat de toekomst en ook zeer geschikt voor mensen met een kleine portemonnee. Er zijn diverse organisaties in de stad die zich bezighouden met inzameling ,kringloop en reparatie. Wij zien kansen om dit werk een extra impuls te geven door met alle betrokken organisaties om tafel te gaan zitten en na te denken hoe we de kringloop van goederen in Maassluis nog verder kunnen verbeteren.

We willen hiervoor de motie kringloop van goederen indienen samen met Groen Links en het CDA

 

Het thema toegankelijkheid voor ouderen en kinderen met een beperking dat ons als ChristenUnie na aan het hart ligt, net als bij alle partijen in deze gemeenteraad. Zo loopt er op dit moment ook een vraag vanuit vrijwilligers van Gemiva of de mensen van Gemiva misschien bij Sinterklaas kunnen gaan kijken. Het is nog even afwachten of het in zo’n korte tijd gaat lukken met begeleiders en vrijwilligers. Maar daarnaast is het dus ook afwachten of er ergens een plekje gemaakt kan worden waar deze inwoners met een handicap naar de intocht kunnen gaan kijken.

Samen met alle fracties willen we de motie Toegankelijkheid evenementen voor inwoners met een beperking indienen.

Onze laatste motie betreft de Trekschuit “Den eerste Snik”.

Deze gaat over het initiatief van de stichting Historische werf zorg en Vlijt en hun plannen om een historische trekschuit na te bouwen. Deze willen we samen met de hele raad indienen.


Nawoord

Na het voorlezen van de volledige teksten van de moties was de spreektijd voorbij. Na afloop gaf dhr. Dolstra te kennen dat hij graag nog het volgende had willen delen:

Na de moties wil ik graag nog wat andere punten aan u meegeven. Wij zijn blij dat de Raad wordt meegenomen bij de wijk op maat. Fijn ook om te vernemen van wethouder Kuyper dat bij Stroomopwaarts de ontwikkelingen ten aanzien van het halen van doelstellingen op dit moment positief zijn. Daarnaast zijn wij blij dat dit college echt werk gaat maken van duurzaamheid en dit in alle geledingen wil meenemen. Maar ook het fonds zien wij als een goed instrument. Ook goed om straks bij de evaluatie van de wooncoach een beeld te krijgen van de werkzaamheden. Ook de boodschap van wethouder Voskamp naar aanleiding van onze inbreng over verkeersveiligheid was duidelijk. Er komt een actieplan verkeersveiligheid en het fietsplan.

Wij komen nog even terug op een punt in onze eerste termijn over de binnenstad. Wij zijn van mening dat heel goed moet worden gekeken naar het aantal parkeerplaatsen en willen we echt meer mensen naar onze mooie binnenstad en haven dan zal er goed parkeerplan moeten komen wat ruim voorziet in dit winkel en uitgaansgebied. Wellicht zou naast uw gesprekken met ondernemers een nachtelijk kenteken onderzoek ook meegenomen kunnen worden.

Meerder partijen spraken over het realiseren van technisch onderwijs in Maassluis. Daar sluiten wij ons graag bij aan. Op dit moment hebben we een tekort aan goede mensen in de techniek en de bouw.

Ook spraken al meerdere partijen over een nieuwe invulling van vuurwerk. Daar sluiten wij ons bij aan. De burgemeester noemde in dit verband de gemeente Rotterdam die plannen heeft om vuurwerk helemaal te verbieden.

Met de boodschap van het CDA over extra aandacht voor groen en wegenonderhoud kunnen wij ons aansluiten.

Bij de jeugdzorg zie ook landelijk hierover bij veel gemeenten tekorten en andere problemen. Fijn dat dit college in Maassluis analyses maakt en met een nieuwe aanbesteding komt. Ook bij de WMO gaat het over tekorten die mogelijk ook te maken hebben met het resultaat gericht inkopen. Naar aanleiding van de WMO uitspraak dat het aantal uren huishoudelijk hulp weer in een beschikking moet komen vinden wij op de eerste plaats belangrijk dat primair de ondersteuning aan mensen wordt gewaarborgd. Daarnaast worden wij graag over dit punt meegenomen zoals de wethouder al aangaf in de eerste termijn.

Vanavond hebben we met elkaar gesproken over de begroting als uitwerking op het akkoord Samen Maassluis investeren in een duurzame toekomst. Als ChristenUnie hebben wij er bij dit college vertrouwen in dat zij de ambitie hebben om het leven van alle Maassluizers te willen verbeteren.

Tot slot voorzitter vinden wij belangrijk om oog te houden voor de armen.

“Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien en wat van uw oogst is blijven liggen niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere uw God

Leviticus 19


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu