door Ton Luijendijk (fractie voorzitter)

MAASSLUIS | Op 5 januari j.l. meldt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Maassluis in een brief aan het college en gemeenteraad dat de leden de factuur hebben ontvangen voor de precarioheffing 2021. KHN Maassluis spreekt hierover haar verbaasdheid uit omdat de crisis voortduurt en er nog steeds sprak is van grote beperkingen voor de horeca om te kunnen ondernemen. KHN doet daarom het verzoek om de heffing 2021 te laten voldoen vanuit het Coronanoodfonds.

 

Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn: terrasjes van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin).

Redactie: Dit gaat feitelijk verder dan de Horeca.

VSP Maassluis heeft hierover de volgende vragen:

– Bent u inmiddels in gesprek met KHN Maassluis over dit onderwerp?

– Hoe beoordeelt u het verzoek van KHN om de heffing te financieren vanuit het Coronanoodfonds?

– Bent voornemens aan dit verzoek positief tegemoet te komen en de volledige precarioheffing voor de leden van KHN Maassluis te lenigen
vanuit het Coronanoodfonds?


 

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek