MAASSLUIS | De ontstane commotie betreffende het tekenen door de VBBM van de Herhuisvestingsregeling Sluispolder West 2017 leidde tot de vaststelling dat deze door drie partijen behoort te worden ondertekend: Maasdelta, VBBM en BC de Vliet. De laatste herbevestigt dat gesprekken tussen Maasdelta en de BC de Vliet wat betreft zaken zoals Villex en herhuisvestings-regeling constructief zijn verlopen. De BC de Vliet heeft eerder al aangegeven niet te ondertekenen, teneinde niet vooruit te lopen op de raadsvergadering waarin over het nieuwe voorstel zal worden gediscussieerd. Dat nieuwe voorstel wordt op woensdag 25 oktober bekend gemaakt aan de BC de Vliet en bewoners. De BC de Vliet heeft inmiddels vertrouwen in de VBBM opgezegd.

Bij het volgende overleg van de VBBM zal deze gang van zaken met alle bewonerscommissies worden besproken.

Zoals het er naar uitziet heeft de VBBM getekend namens de VBBM zonder medeweten van de Bewonerscommissie. Het tekenen door de VBBM zonder overleg, ruggespraak of terugkoppeling deed de BC hevig twijfelen of de steun van de VBBM er is voor de belangen van de bewoners van Maassluis. De commissie leden van BC de Vliet ervaren dat er door de VBBM onvoldoende wordt geluisterd naar hun. Tijdens de thema-avond ‘Veiligheid in de Vliet’ was er geen steun merkbaar, eerder argwaan en dat komt de bewoners niet ten goede. Dat leidde tot het besluit het vertrouwen op te zeggen.

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Bewoners Commissie De Vliet

Bewoners Commissie De Vliet

actief tot 06-2021 | Bewonerscommissie "De Vliet" |

Ontmoetingscentrum de Vliet
Arthur van Schendelstraat 25
3141 AS Maassluis