MAASSLUIS | Bezorgde bewoners rond Koningshoek organiseren zich tot een belangengroep. Zij zien dat er grootschalige nieuwplannen zijn die hun woongenot enorm aantasten. 

Zij verenigen zich om samen een krachtig geluid laten horen dat deze nieuwe plannen absoluut buiten proporties zijn.  

In de afgelopen jaren heeft de gemeente telkens signalen afgegeven dat het grasveld aan zou sluiten bij het park. Er zijn mooie tekeningen gemaakt hoe het huidige grasveld kan worden gemaakt tot een aangename groene long te midden van veel steen en parkeerplaatsen. Op basis hiervan hebben bewoners hun huis gekocht in dit gebied of zijn hier blijven wonen in het vertrouwen dat dit gebied relatief groen zou blijven. 

Gemeentelijke visie

In de gemeentelijke structuurvisie staat dat er max 100 appartementen zouden kunnen komen, maar dat is verder weinig concreet.  Vervolgens kwam er vorig jaar een overzichtje in een document over het grondbedrijf (afdeling die de gronden beheren) plannen voor 300 woningen en in hetzelfde document stond dit jaar dat er 500 woningen komen. Wie biedt er meer?

Het huidige plan [ structuurvisie Sportzaal en hoogbouw ] geeft een bandbreedte van 375 – 500 woningen. Hoewel de gemeente subsidie aanvraagt voor 500 woningen moet als er minder wordt gebouwd een deel van de subsidie worden terugbetaald en dan… komt het project in gevaar. 

Het project heeft grote gevolgen voor het woongenot in dit gebied, het wordt veel drukker, er komt veel meer verkeer en minder gelegenheid om bv een potje te voetballen. 

Verkeersdruk

Met een druk metrostation waar de parkeerplaats al bomvol staat en er veel wordt geparkeerd in de wijk – zelfs door reizigers – is het al druk. Nu nog eens 500 woningen met 500 auto’s toevoegen lijkt ons een slecht plan.


Daarom willen we onze stem laten horen, de gemeente verzoeken zich te houden aan de eerdere plannen en de belangen van de huidige bewoners te behartigen.

Aansluiten

Directe belanghebbenden die zich willen aansluiten kunnen zich registreren op deze website:

https://www.bouwplannenkoningshoek.nl/


Redactie Buurten

Redactie Buurten

Buurten Redactie | Draagt zorg voor buurtspecifieke berichten in samenwerking met buurtambassadeurs, bewonersverenigingen en activiteitengroepen.