B&W heeft de vragen van de VSP beantwoord over het parkeren rondom deze complexen. De conclusie is dat de metingen geen aanleiding zijn om te spreken van een parkeerprobleem en er is derhalve geen noodzaak om het parkeerregime aan te passen ten gunste van de bewoners.

Het nieuwbouwcomplex De Vloot en de appartementencomplexen De 3 componisten zijn een goed voorbeeld van een multifunctionele opzet, waarbij voor de verschillende leeftijdscategorieën voorzieningen aanwezig zijn. Er zijn onder andere aanwezig een kinderdagverblijf, middelbaar beroepsonderwijs en ook recreatieruimte voor senioren. De woningen zijn levensloop-bestendig, waarbij tevens de medische ondersteunende voorzieningen binnen handbereik zijn.

Bij het opstellen van een parkeerberekening is uiteraard met al deze verschillende voorzieningen rekening gehouden. In de parkeergelegenheid is voldoende voorzien door openbare parkeerplaatsen op het binnenterrein nabij de hoofdingang De Vloot, het parkeerterrein aan de Richard Hollaan en het parkeerterrein aan de achterzijde van het complex. Er zijn voldoende parkeerplaatsen, waarbij wel verschil zit in loopafstanden vanaf een parkeerplaats tot het complex.

In het algemeen is sprake van een hoge druk als het percentage boven de 85% komt. De parkeerdruk bij de nieuwbouw De Vloot is gemeten op dinsdag. De maximaal gemeten parkeerdruk bedroeg 73%. Dat betekent een gemiddelde parkeerdruk. Dit betekent dat er in zijn totaal rondom het complex niet gesproken kan worden over parkeerdruk.

MaasDelta heeft een wegwijzerbord geplaatst, opdat duidelijk is waar welke voorzieningen zitten en wat de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn. In overleg met de politie wordt bezien of het parkeren buiten de parkeervakken op het binnenparkeerterrein kan worden voorkomen. Het parkeerbeeld op het binnenterrein wordt daarmee rustiger.

B&W zal de overige gebruikers van het pand uitnodigen en hen actief vragen rekening te houden met de parkeermogelijkheden in de omgeving zodat, op het binnenterrein, meer plaatsen beschikbaar komen voor de bewoners. Uiteraard is er de bereidheid met de bewonerscommissie en de overige gebruikers van het complex te praten, om een betere benutting van de overige parkeerplaatsen te bewerkstelligen.

De door B&W ontvangen signalen van de parkeerdruk spitsen zich met name toe op de parkeerplaatsen op het binnenterrein. Een signaal dat is opgepakt en waarovereind november een brief was gestuurd naar de verschillende gebruikers van het complex. In die brief wordt men ondermeer verzocht rekening met elkaar te houden, qua loopafstand. De parkeerplaatsen zijn openbaar en voor een ieder vrij te gebruiken.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt