De heer El Boustati exploitant van de fietsenstalling bij station Maassluis Centrum was gesommeerd om op een onredelijk (1 juli 2014) korte termijn zijn activiteiten te staken. Dit terwijl B&W volgens het coalitieakkoord nog aan het onderzoeken is. Het college heeft de vragen van Maassluis Belang daarover beantwoord. Daaruit blijkt dat hij voorlopig mag blijven. De gemeente stelt dat er momenteel nog geen sprake is dat er verdringing op de arbeidsmarkt zal gaan plaatsvinden.

In het coalitieakkoord staat:

Mogelijkheden om fietsen te stallen worden waar mogelijk verbeterd en/of uitgebreid. Nadrukkelijk worden daarbij ook extra stallingsmogelijkheden voor fietsen bij scholen, in het centrum en bij de stations onderzocht

De huurovereenkomst met de heer El Boustati is per 31-12-2013 afgelopen. Bij het einde van de overeenkomst zou overleg plaatsvinden. Dit heeft niet tijdig plaatsgevonden, waarop de gemeente de afspraak met een half jaar heeft verlengd en alsnog met hem in overleg is getreden. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheid om in een andere vorm – met maatschappelijke meerwaarde – de fietsenstalling te exploiteren.

Men probeert zo spoedig mogelijk helderheid te geven over voornoemd onderzoek en dit in ieder geval af te ronden voor het zomerreces. In het onderzoek wordt de fietsenstalling Koningshoek meegenomen. Er zijn geen nieuwbouwplannen.

Er is geconstateerd dat door jongeren aan bromfietsen werd gewerkt. Daartoe waren aanpassingen gedaan door de heer El Bousati. Deze activiteiten zouden inmiddels weer zijn gestaakt, en een aanpassing hiervoor lijkt dus overbodig. Als blijkt dat er al een serieuze investering heeft plaatsgevonden, hoort de huurder dit in overleg met de verhuurder te doen. Dit was niet gebeurd.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt