MB – Rotondes op Laan 40-45 zijn onverlicht

Een gesprek met omwonenden leerde dat deze situatie al een aantal dagen gaande is, zodat in dit jaargetijde in de avond- en ochtenduren gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

LEES MEER →

Is meldpunt Openbare Verlichting niet effectief?

Voor de fractie van Maassluis Belang is dit een onwenselijke situatie voor onze stad. Deze problemen zijn al meerdere malen aan de orde gesteld maar de inwoners van Maassluis ervaren daar nog onvoldoende resultaat van.

LEES MEER →
© Aad Solleveld

MB: Loopt vandalisme uit de hand?

Het lijkt wel of het vandalisme rondom de scholen toe neemt. Zelf constateren wij met enige regelmaat, zo ook vandaag op 10 februari weer, dat er ruiten bij de Groene Hoek worden in gegooid.

LEES MEER →

Ontsluiting Balkon

Eind 2018 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgehad waar het ontwerp aan de omgeving is gepresenteerd en waarbij de bewoners hun persoonlijke voorkeur hebben kunnen aangeven. Dit is meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

LEES MEER →
© PR

MB: Voor iedereen in Maassluis altijd feest

Voorzitter, laten we met elkaar, burgers, verenigingen, bedrijven en alle andere partijen uit de stad in gesprek blijven om zo met elkaar te bepalen waar we de slingers ophangen zodat iedereen voor een passend deel mee kan doen in het feestje van onze stad, ons Maassluis.

LEES MEER →

Column(66): Politiek Maassluis een oase van rust?

Prima. Niets mis met een bevlogen inspreker. Het wachten is dan op de reactie van de portefeuillehouder richting de kritiek die geuit is. Wat mij dan enigszins bevreemdt, is dat een fractielid van een oppositiepartij de wethouder gaat verdedigen.

LEES MEER →
© PXB-CC

‘Door ratten geteisterde stad’ niet herkend

De klachten concentreren zich met name op een drietal locaties in de stad. Helaas vertelt B&W niet welke dat zijn….

LEES MEER →
© PXB-CC

Maassluis Belang: Ratten

De schade die de ratten aanbrengen is volgens de media niet te negeren en het wachten is op persoonlijk letsel …

LEES MEER →