MAASSLUIS | De fractie van MB heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over de ontsluiting van het Balkon “omweg via de tunnel vanuit de westkant van de wijk onwenselijk”. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1 U bent natuurlijk op de hoogte van deze ongewenste wijze van ontsluiten van de wijk doordat bewoners dit gemeld hebben. Wat heeft u met deze klachten dan wel wensen om de overgang naar het spoor meer bewonersvriendelijk te maken gedaan?

Wij zijn op de hoogte van deze situatie daarom is er in week 42 een tijdelijk pad aangelegd. In overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland wordt in de komende weken het pad iets verplaatst.

2 Kunt u zich voorstellen dat de bewoners de omweg via de tunnel vanuit de westkant van de wijk een onwenselijke vinden?

Ja, dat kunnen wij ons voorstellen. Daarom is er een tijdelijk pad aangelegd en is een definitieve oplossing in voorbereiding.

3 Indien u gehoor geeft aan de wensen van de bewoners gaat u dan met hen in overleg voor een voor iedereen acceptabele oplossing en op welke termijn kunnen wij daar de resultaten van zien?

Eind 2018 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgehad waar het ontwerp aan de omgeving is gepresenteerd en waarbij de bewoners hun persoonlijke voorkeur hebben kunnen aangeven. Dit is meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. In het tweede kwartaal van 2020 wordt gestart met de uitvoering van de definitieve aanleg van de verbinding voor voetgangers en fietsers. Tijdens de uitvoering zal ook een tijdelijke loop- en fietsverbinding beschikbaar zijn.

Meer informatie over dit plan is terug te vinden op de website van de gemeente Maassluis onder het kopje ‘Wonen, verkeer en veiligheid‘ bij de pagina ‘Werk in uitvoering

werk in uitvoering

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt