MAASSLUIS | Op 20-07-2021 heeft de raadsfractie van FvM op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien
van de Julianalaan. Via onderstaande brief beantwoordt B&W deze vragen in de gestelde volgorde.


1. Klopt het dat het volgens U onmogelijk is om een flitspaal en de snelheidsmeter te combineren is?

Een snelheidsmeter mag door de gemeente worden geplaatst, om de snelheid te meten maar deze kunnen niet worden gebruikt om te bekeuren als harder wordt gereden dan is toegestaan. Voor de plaatsing van een flitspaal moet toestemming worden gevraagd aan het Openbaar Ministerie (OM). Een flitspaal wordt toegestaan als sprake is van een onveilige (ongevallen) verkeerssituatie. De aanvraag moet onderbouwd worden met een verklaring/rapport van de politie, waarin vermeld staat het aantal ongevallen en de oorzaak van de ongevallen. Het verzoek van de bewoners voor het plaatsen van een flitspaal is met de politie besproken. Er is geen sprake van een onveilige verkeerssituatie in de Prinses Julianalaan en op basis hiervan zal een aanvraag van een flitspaal niet worden gehonoreerd.

2. Klopt het dat u aan geeft: U moet bij de politie zijn en vervolgens de politie dan aangeeft: U moet bij de gemeente zijn.

Zoals aangegeven, moet de aanvraag van een flitspaal samen met de politie worden gedaan aan het OM. De gemeente vraagt de flitspaal aan, vergezeld van een verklaring van de politie, waarin deze aangeven dat de verkeerssituatie in deze straat onveilig is. In de verklaring moet het aantal ongevallen worden vermeld.

3. Klopt het dat de brieven en e-mails van de bewoners alleen beantwoord worden met een ontvangstbevestiging door een beleidsmedewerker van de gemeente en dat is het dan vervolgens?

Het is natuurlijk de bedoeling geweest om alle vragen binnen redelijke termijn en volledig te beantwoorden. Het kan dus niet blijven bij een ontvangstbevestiging. Door diverse oorzaken is dit helaas niet altijd gelukt. Ook waren er soms andere verwachtingen over de inhoud.

4. Is het niet zo dat U het, als gemeente Maassluis gewoon behoort aan te vragen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat?

Zie antwoord vraag 2.

5. Of is dit eigenlijk een probleem van te weinig personeel die deze aan vraag moet gaan behandelen?

Zie antwoord vraag 3.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. berend
    2 november 2021 at 14:02

    nou rij er altijd 50 en na het spoor 80km en bewoners daar moeten ook even de ogen open doen reed er 1 zo de erf af zat er haast in de flank en dan nog boos worden ook

  2. de bruijn
    2 november 2021 at 13:59

    rij er altijd 50 na het spoor 80km , en trouwens de bewoners rijden daar gewoon de weg op zat vlede x haast bij iemand in zijn flank bewoners moeten wel kijken als ze de straat op kunnen rijden