MAASSLUIS | Zoals alle politieke partijen vindt CDA Maassluis goed onderwijs in Maassluis belangrijk. Recentelijk vernam de CDA fractie dat het Lentiz Reviuslyceum in samenwerking met Lentiz Dalton MAVO in Naaldwijk en Lentiz VMBO Maassluis een zelfstandige school voor MAVO onderwijs in Maassluis wil gaan ontwikkelen. Het CDA Maassluis ziet dit als een waardevolle toevoeging op het huidige aanbod van voortgezet onderwijs in Maassluis. Via artikel 51 vragen wil de partij weten of de gemeente op de hoogte is en betrokken wordt.

De betreffende onderwijsinstellingen hebben aangegeven een categorale MAVO op te willen zetten, iets waar ook het CDA noodzaak van inzien. Het is nog niet bekend of de gemeente gesprekken voert met het Lentiz Reviuslyceum om in beeld te brengen op welke wijze de gemeente kan ondersteunen bij het ontwikkelen van deze MAVO.

categoraal = school die zelfstandig blijft en uitsluitend middelbaar algemeen voortgezet onderwijs verzorgt

Een belangrijke vraag is welke mogelijkheden er zijn voor de huisvesting van deze nieuw op te zetten MAVO. Als er een categoriale MAVO komt, betekent dat tegelijk dat op termijn de TL-opleiding op het VMBO Maassluis (Kastanjedal) wordt opgeheven. Deze nieuwe MAVO heeft invloed op het leerlingenaantal van het Lentiz VMBO. Het CDA Maassluis vindt het behoud van een stevige basis-en beroepsgerichte leerweg binnen Maassluis van groot belang.

De fractie vraagt aan het college van B&W met de schoolbesturen in gesprek te gaan om in beeld te brengen wat nodig en mogelijk is om het huidige basis -en beroepsgericht VMBO te behouden, te versterken en ontwikkelen. Ook vindt zij het van belang dat het college op basis van de schooladviezen op de basisschool een analyse maakt waar de basisschoolleerlingen in Maassluis naar toe gaan. Dit biedt dan inzicht in waar overleg nodig is met onderwijsinstellingen over waar nodig en wenselijk het onderwijsaanbod versterkt moet worden. Op die wijze kan Maassluis een goed onderwijsaanbod borgen op alle niveaus.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt