geloofwaardigheid van Maassluis Belang zal worden getest

MAASSLUIS | De onderhandelaars van CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang zijn overeengekomen voor de komende vier jaar een coalitie te vormen in Maassluis. De achterliggende twee weken zijn gebruikt om de geformuleerde uitgangspunten te vertalen naar een coalitieakkoord. De partijen beogen de installatie van het nieuwe college te laten plaatsvinden op donderdag 23 juni 2022.

CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang vormen een brede coalitie, die bestaat uit 14 van de 23 Maassluise raadszetels.

In de komende dagen wordt het coalitieakkoord nog voorzien van een definitieve check op de financiën, vindt consultatie van de burgemeester plaats, wordt de integriteitstoets van de wethouderskandidaten afgerond en het coalitieakkoord voorgelegd aan de fracties van CDA, VVD, PvdA en Maassluis Belang.

Daarna wordt het coalitieakkoord toegezonden aan de gemeenteraad en wordt een datum worden bepaald voor de presentatie van het coalitieakkoord.

Afval Bronscheiding als Lakmoesproef

In de vorige raadsperiode had Maassluis Belang flinke bezwaren tegen het plan van wethouder Voskamp om voor huisafval bronscheiding te gaan toepassen. Indien dat plan toch door wordt gevoerd, is er direct een indicatie dat de partij water bij de wijn heeft gedaan.

 

december 2020:

“Behalve omgekeerd inzamelen is na-scheiding ook een manier om het afvalscheidingspercentage te verhogen. Hierbij komt alles in één afvalbak terecht en moet de afvalverwerker het scheiden. De fracties van de VSP, Maassluis Belang, ChristenUnie en Forum voor Maassluis willen de optie voor na-scheiden in de toekomst openhouden.”

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek