© Maassluis.Nu -  Voorzitter Kuiper overhandigt de profielschets aan de heer Smit

De extra gemeenteraadsvergadering op donderdagavond stond in het teken van het aanbieden van de profielschets voor een nieuwe burgemeester aan de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie Sjoerd Kuiper schetste de gang van zaken waarbij ook de democratische inbreng van de burgerij de aandacht kreeg. Naast de digitale enquête is er een bezoek gebracht aan seniorencomplexen en moskeeën om deze bevolkingsgroepen ook de gelegenheid te bieden een inbreng te geven. De totale respons (200 stuks) op de enquête is niet groot. De profielschets toont aan dat een aantal kenmerken de boventoon voert: een netwerker en sociale verbinder  die van deze tijd is, die stressbestendig is en begaan met de openbare veiligheid. Een netwerker die zich goed verstaat met de politie, de omliggende gemeentes en de burgerij.

Sjoerd Kuiper:

Wij stellen geen eisen aan de leeftijd. De heer Karssen is een voorbeeld van iemand die op 59 jarige leeftijd energiek aan deze klus begon en zijn rol goed heeft ingevuld. Over 4 weken sluit de sollicitatietermijn. Kandidaten hebben in deze weken mooi de tijd om zich te bezinnen of zij zichzelf geschikt achten. Op 20 mei zal de gemeenteraad haar keuze maken uit de twee door de provincie geselecteerde kandidaten.

De heer Smit deed in zijn reactie een aantal aardige uitspraken:

  • U heeft een mooie, moderne, warme raadszaal.
  • De lage respons op de enquête hoeft niet zo zeer een teken van desinteresse te zijn. Het kan ook een teken van vertrouwen in de commissie zijn dat het goed komt.
  • De profielschets is een erkenning van de kwaliteiten van de heer Karssen.
  • Maassluis is een kleine stad met grootstedelijke problemen.
  • Mooi dat u zichzelf neerzet als “Maassluis, het centrum van metropoolregio”.
  • Het ambt van burgemeester is tegenwoordig erg lastig: Je hebt te maken met lange tenen en korte lontjes.

Burgemeester Karssen bevestigde na een duidelijke klap van de hamer dat hiermee het proces is begonnen: “It giet Oan”. Tot slot mocht de commissaris een exemplaar van het boek ‘Maassluis viert feest!’ in ontvangst nemen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt