Er was toegezegd een bestedingsplan te bespreken vóórdat een besluit genomen wordt

MAASSLUIS | De CRM heeft het besluit van B&W dd 4 oktober 2022 met registratienummer: 372937 over de besteding van restant coronabudget met het label cultuur besproken. De CRM is ingenomen met het besluit dat gelden beschikbaar zijn en blijven voor de culturele sector, maar onderschrijft niet de bewoordingen van het besluit.

Uit de tekst komt naar voren dat zowel de CRM zelf als de sector zijn betrokken bij het opstellen van het bestedingsplan en de nadere subsidieregels en dat een en ander afgestemd is met CRM en de sector. De CRM wordt zelfs genoemd als extern adviesorgaan. Of bedoelt u met het opnemen in de bijlage van een advies van de CRM uit april 2021 dat u hiermee de CRM letterlijk heeft betrokken bij het opstellen van uw besluit, het bestedingsplan en nadere subsidieregels?

Dat is niet gebeurd. Dat betreurt de CRM en wil dat met deze brief onder uw aandacht brengen en
rechtzetten.

Tussen het advies van 16 april 2021 en nu is te veel gebeurd om dat advies zomaar over te nemen. De CRM wijst alleen al maar op de energiecrisis en de gevolgen daarvan voor de culturele sector. In eerdere overleggen met de portefeuillehouder mevrouw Bronsveld (CDA) is nadrukkelijk met de CRM afgesproken c.q. toegezegd dat met de CRM alvorens tot een bestedingsplan e.d. te besluiten een dergelijk plan te bespreken.

Dit is in het geheel niet gebeurd.

De CRM betreurt de gang van zaken en wil graag antwoord op de vraag waarom de toezeggingen niet
nagekomen zijn.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!