D66 signaleert een potentieel nieuw milieudelict. De fractie in de gemeenteraad is bang dat de economie weer eens de voorrang krijgt boven de veiligheid.

De fractie schrijft aan het college:

De afgelopen tijd hebben onze inwoners veel stankoverlast ondervonden van de petro- chemische industrie in onze omgeving. Onderandere de bedrijven VOPAK en ABENGOA hebben hiervoor gezorgd. Het laatst genoemde bedrijf veroorzaakt nog steeds regelmatig stankoverlast. Daarnaast heeft het opslag bedrijf Odjfell er voor gezorgd dat het aspect “veiligheid” dat bedrijven hoog in het vaandel hadden staan, is beschaamd. Inmiddels is bij ons bekend dat het Russische bedrijf Shtandart zich met een grote terminal wil vestigen in ons gebied. Het bouwproject dreigde vast te lopen door problemen met vergunningen maar minister Kamp van Economische Zaken zou de zaak met de Russische viceprimier hebben vlot getrokken. Wij hebben vernomen dat de vergunningverleners c.q. adviseurs in dezen, onder druk worden gezet om de eisen te versoepelen.

De volgend vragen gaan dieper op de materie

  1. Klopt het dat aan de olieterminal soepelere voorschriften worden opgelegd dan gebruikelijk en niet de “best beschikbare technieken” worden voorgeschreven, hetgeen gebruikelijk is. Wilt u dit nagaan bij de adviseur in dezen, de DCMR (waar onze wethouder in het algemeen bestuur zitting heeft) en bij de vergunningverleners c.q. de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid Holland
  2. Kunt u bij de vergunningverleners er op aandringen dat aan de vergunning zodanige voorschriften worden verbonden dat overlast van het bedrijf niet te verwachten is?
  3. Gezondheidsrisico’s worden nu onvoldoende mee genomen bij de vergunningverlening. Zo is het bekend dat bepaalde stoffen die geëmitteerd worden en de geluidbelasting die wordt veroorzaakt, diverse (ernstige) ziekten kunnen veroorzaken. Onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD Nederland hebben hier op aangedrongen. Bent u het er net als D66 mee eens dat bij de vergunningverlening voor de vergunningen van Shantart met gezondheidsrisico’s rekening moet worden gehouden en wilt u hier op aandringen bij de vergunningverleners?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt