De D66 fractie van Maassluis vraagt zich af of de rol van de algemeen directeur en de directeur handhaving van Milieudienst DCMR nog wel houdbaar is. Die twijfel is ontstaan na het lezen het rapport van de Onderzoeksraad voor de veiligheid over de Odfjell-zaak.

Ook de wethouder voor milieu en duurzaamheid van de gemeente Maassluis, Huub Eitjes zit in het algemeen bestuur van de DCMR. In die functie dient hij toezicht te houden op het functioneren van de DCMR. De D66 fractie heeft de wethouder hierop aangesproken.

D66 vindt dat (chemische) bedrijven die vaker de fout in gaan zwaardere boetes moeten krijgen. Ook moeten toezichthouders vaker onaangekondigd controles uitvoeren. Dat staat in de notitie ‘Veiliger omgaan met chemie’ die de fracties van de Waterweggemeenten samen met D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven en D66-Statenlid in Zuid-Holland Paul Breitbarth, hebben opgesteld.

Rapport
In het rapport van de Onderzoeksraad krijgen zowel petrochemisch bedrijf Odfjell zelf als de handhavende instanties waaronder de DCMR er van langs. De Onderzoeksraad stelt dat de handhavende instanties DCMR, VRR en inspectie SVW steken hebben laten vallen en ook de bestuurders die de DCMR aansturen en toezicht houden op het werken van de DCMR hebben hun taak onvoldoende en niet goed uitgevoerd.

Basbooister

Basbooister