MAASSLUIS | Afgelopen week werd een Motie “Huisvesting voor de voedselbank” ingediend tijdens de gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op 2 juli 2024. De laatste zin van de overweging motie geeft aan dat de gemeente(raad) zich niet verantwoordelijk voelt voor de continuïteit van de Voedselbank. Opvallend is dat de fractie van FvM als enige tegen gestemd heeft.

De tekst van de motie luidt als volgt.


De gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op 2 juli 2024,

CONSTATERENDE DAT:

  • De Voedsel- en Non-Foodbank een belangrijke rol speelt in de Maassluise Samenleving
  • De Voedsel- en Non-Foodbank een positieve bijdrage levert aan het beleidsdoel om zoveel mogelijk Maassluizers mee te kunnen laten doen aan de samenleving.
  • Er bij het bestuur en de vrijwilligers ongerustheid is over de huisvesting van de Voedsel-en Non-Foodbank als gevolg van een mogelijk aflopend huurcontract en de gebiedsontwikkelingen in de Kapelpolder.

OVERWEGENDE DAT

  • Er bij de ontwikkeling van de kapelpolder door de projectontwikkelaars een plek ontwikkeld moet worden waar de Voedsel- en Non-Foodbank zich kan huisvesten.
  • Deze ontwikkeling nog geruime tijd op zich zal laten wachten en er in de tussentijd mogelijk vervangende huisvesting gevonden zal moeten worden.
  • De gemeente niet verantwoordelijk is voor het aanbieden van, dan wel het faciliteren in huisvesting.

VERZOEKT HET COLLEGE:

  • In nauw contact te blijven staan met het bestuur van de voedsel- en Non-Foodbank om indien nodig te kunnen bemiddelden m.b.t. het verlengen van de huur van de bestaande huisvesting of bij het vinden van nieuwe huisvesting van vergelijkbare omvang, met dezelfde voorzieningen tegen een schappelijke huurprijs.
  • Voor de behandeling van de begroting 2025-2028 terug te koppelen over de stand van zaken.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!