MAASSLUIS | Jan van den Hoek is geen onbekende in de lokale politiek. Eind vorig jaar richtte hij zijn partij op Forum voor Maassluis. Via het programma van de partij is al redelijk duidelijk waar de partij staat: veiligheid, de eigen ambulance, het woonbeleid en een goed ouderenbeleid waarbij de mensen zonder een pensioen niet de dupe worden. maar er zijn nog wel wat vragen over.  Tijd voor een interview.

1  Bij welke groepen (ouderen, jongeren, allochtonen, enzovoort) verwacht jouw partij veel stemmen te behalen?

“Ik verwacht dat de meeste stemmen uit de groep van 35 – 70 jaar komt. Hoewel … wij hebben nu een aantal jongere kandidaten waardoor wij vast ook aardig wat stemmen krijgen uit die leeftijdscategorie. Het was overigens geen bewuste keuze om hen op de lijst te krijgen. Zij hadden zich spontaan aangemeld kort nadat wij bekendmaakten om als nieuwe lokale partij te willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was voor ons een plezierig verrassing. Zij kozen bewust voor een lokale partij.”

2. Stel dat je straks deelneemt aan coalitiebesprekingen: Welke onderscheid makende programmapunten zijn voor FvM heilig omdat zij de identiteit van de partij bepalen?

“Veiligheid is er één: kijk naar het politiebureau. Nu is er dan eindelijk weer een eigen bureau, maar dat is toch weer dicht in de avonduren. Daarmee zijn we dus nog niets opgeschoten. Men kan nog steeds geen aangifte doen. Ja via een face-to-face scherm, maar dat werkt niet. Zeker voor ouderen niet, men wil direct en persoonlijk contact.

Ook de ambulances zijn voor ons een zeer belangrijk onderwerp. Nu zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid buiten de stad. En we weten allemaal wat die voor aanrijtijden hebben. Landelijk gemiddelde is 8 minuten, maar voor Maassluis … Lukt het die tijden voor het einde van de zomer binnen de normtijd te krijgen dan is dat prima, maar anders moet er een eigen ambulance komen. Vaak telt elke minuut. In tien jaar tijd is er nauwelijks iets verbeterd. De gemeente kan bij aanbesteding eisen dat aan de norm wordt voldaan en anders moet een ander exemplaar bij calamiteiten bijspringen. Ook de aanbesteding moet anders, de gemeente maakt daarin nu veel fouten. Ze moeten met boeteclausules werken, niet zelf geld erbij leggen.

3. Als jullie jonge kandidaten de meeste voorkeurstemmen behalen in plaats van de oude garde, bezetten zij dan daadwerkelijk de eventuele zetel(s) . Zijn daarover nu al afspraken intern?

“Dat is heel simpel: veel mensen zullen op de lijsttrekker stemmen, mochten de jongeren veel voorkeurstemmen halen en daarmee meer dan de nummer twee dan krijgen eerst zij de zetels. De inwoners zijn daarin beslissend, zij kiezen. Overigens is het moeilijk te voorspellen of Maassluis voor de toekomst, voor de jongeren zal kiezen. Dat speelt voor vrijwel elke partij. Ik verwacht dat partijen als PvdA en VVD en CDA zetels zullen inleveren aan de lokale partijen, maar zeker de VVD die heeft veel mensen die veel stemmen hadden vier jaar geleden niet meer op hun lijst. Degenen die er weinig hadden staan er wel weer op.

4. De ouderen in Maassluis maken al 30% uit van de bevolking. Wat doet FvM als er moet worden gekozen tussen investeren in zaken t.b.v. de jeugd en investeren in zaken t.b.v. de senioren?

Door het nieuwe AOW stelsel gaan het inkomen van diverse senioren momenteel drastisch omlaag. Neem de situatie van een echtpaar dat voorlopig AOW voor slechts één van de twee krijgt, de man heeft geen baan meer en hij heeft geen pensioen. Wanneer zij een hoge huur hebben, raken zij daar door in de problemen. Ze krijgen niet zomaar een andere woning, want de peildatum voor hun inkomen ligt in voorgaande jaren. Dat oude inkomen telt als peilbedrag. Zo keihard is Maasdelta. Die mensen hebben dat niet zien aankomen en niet gespaard omdat ze in een woning zaten met 900 euro huur per maand. Zo werkt het systeem niet goed. Die mensen komen in de problemen, kunnen niet zo maar verhuizen, lopen huurschuld op en weten de weg niet om er weer vanaf te komen. Zij raken in de stress, doen van ellende de verkeerde dingen. Ze vereenzamen. De gevolgen zijn dan ziek worden en de kosten lopen verder op. Als we niet opletten hebben we er zo meteen weer een flink aantal babyboomers bij die onder de armoedegrens zakken. Dus moet men niet naar inkomen kijken van een jaar ervoor maar het huidige inkomen: daalt het inkomen dan zal ook de huur lager moeten anders komen ze bij schuldhulpverlening terecht, en dan is het helaas te laat.

Dat de huurprijzen elk jaar omhooggaan is een doorn in het oog. De politiek moet daaraan eens een halt roepen. De wooncoöperaties verdienen er veel geld aan. Neem de huizen op ’t Stort: als daar een nieuwe huurder komt, maken ze er gelijk 675 per maand van. Belachelijk. En dan geven ze aan dat het nog net een sociale huurwoningen is, zodat je huursubsidie kunt aanvragen. Waar zijn zij mee bezig. De huur van alle huurhuizen in Maassluis worden onderhand op die manier gehanteerd.

Nog een voorbeeld. Er is behoefte – wat mij betreft – aan nieuwe woningen voor ouderen die nu in huizen zitten met vier slaapkamers en noodgedwongen door hun gezondheid beneden slapen. Omdat ze daar nog voor de oude huur zitten willen zij niet verhuizen. Bouw twee gebouwen op de plaats van InBlik en geef deze huizen aan de ouderen voor de huur die ze nu ook betalen in hun huidige woning, en geef dan de leegkomende huizen aan jongeren voor iets meer dan dat de ouderen betaalden, dan krijg je eindelijk een doorstroming, en kun je ook het scheef wonen aanpakken.

Er zijn ook jongeren met een woning die werkeloos raken. Die zijn daardoor gedwongen om hun huis te verkopen. Houden ze aan die verkoop een paar duizend over dan hebben ze geen recht op bijstand. En dan zullen zij geen woning toegewezen krijgen en moeten op straat slapen. Dan staan ze nergens meer op een vast adres ingeschreven en dus kunnen ze ook niet inschrijven op woningen. Triest. Dat systeem klopt niet. Als de overheid nu eens begint met het afschaffen van toeslagen, en deze gaat verwerken in het belastingformulier, dan zijn er ook geen problemen meer met teveel betaalde huurtoeslagen waardoor nú burgers ernstig in de problemen komen.

Lang thuiszitters krijg je nooit meer aan het werk met het huidige systeem, omdat ze door alle regelingen al zoveel krijgen dat ze door te gaan werken met alle bijkomende kosten lager zouden uitkomen qua inkomen. Door werken aantrekkelijk te maken, krijgen je de mensen wel weer “uit de luie stoel”. Helaas kan dat alleen via de landelijke politiek op de schop.

Wat verwarde personen aangaat zie ik dat de nieuwe zorg met wijkteams regelmatig niet werkt. Men verwijst door naar instanties en huisartsen. Het duurt te lang voordat ze daadwerkelijk hulp bieden. Ik heb dit zelf meegemaakt: het wijkteam stuurt je naar de huisarts en de huisarts naar de dagbehandeling, de dagbehandeling stuurt je naar de indicatie commissie, enzovoort. Ookdát oet anders.

Er is nog genoeg werk aan de winkel voor de politiek en FvM wil zich daarvoor sterk maken.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. F.J.C.Vermeer
    19 maart 2018 at 13:26

    Prima interview, duidelijk en heldere standpunten Jan..