MAASSLUIS | Onlangs gaf wethouder Evers aan dat de gemeente zichzelf 8 weken de tijd gunt alvorens een reactie wordt gegeven op vragen per email van inwoners. Weliswaar is dat de “servicenorm” maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo lang duurt. Nochtans doen er zich extreme gevallen voor.

Los daarvan vindt de gemeenteraad dat dit niet de indruk wekt dat de gemeente de inwoners serieus neemt. Over dat laatste zijn veel inwoners duidelijk: we worden niet serieus genomen.

De gemeenteraad doet nu een poging om dit deel van het slechte imago van de gemeente te verbeteren door het indienen van onderstaande motie.


Motie serieuze servicenorm

De gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op 2 juli 2024,

Constaterende dat:

 • Maassluis op www.maassluis.nl/servicenormen actief de termijnen deelt waarop de gemeente reageert op verschillende soorten meldingen of vragen;
 • Hier geen afhandelingstermijn staat voor vragen die inwoners via e-mail stellen;
 • In de afhandeling van de toezegging van 28 mei 2024 staat dat de gemeente 8 weken de tijd
  heeft om een bericht inhoudelijk te beantwoorden;

OVERWEGENDE DAT:

 • het geen vertrouwen wekt dat inwoners zonder tussenbericht tot 8 weken moeten wachten
  op een reactie op een vraag of verzoek;
 • een inhoudelijk bericht niet meteen een definitief antwoord hoeft te bevatten, maar ook
  dient om inwoners op de hoogte te houden van hun vraag of verzoek;
 • inwoners moeten weten waar ze op kunnen rekenen;
 • duidelijkheid over reactietermijnen ook helpt bij het aanspreken op deze termijnen, zodat
  officiële klachten niet nodig zijn;

VERZOEKT HET COLLEGE:

 • de servicenorm voor een reactie op vragen via e-mail te verkorten naar vijf werkdagen en
  een bericht te sturen als het langer duurt;
 • deze servicenorm actief te communiceren op de website;


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!