Watercoaches of intensievere controles?

DELFLAND | Als de inzet van watercoaches helpt om lekkages en problemen met bedrijfswater tijdens de teeltwisseling te voorkomen, dan is dat mooi meegenomen. Maar de motivatie om de eigen bedrijfsvoering te verbeteren moet van de tuinders zelf komen. Frequent toezicht helpt om dat ’tussen de oren’ te krijgen. Met alleen vriendelijke woorden gaat het allemaal veel te langzaam, is de afgelopen tien jaar wel gebleken.

Vol enthousiasme zetten de watercoaches van Glastuinbouw Nederland zich in voor een groenere toekomst! Vanaf februari 2024 zullen zij de tuinders in het Westland hartstochtelijk begeleiden met het ultieme doel: de uitstoot van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in 2027 drastisch reduceren tot bijna niets. Deze missie is niet alleen ambitieus, maar ook van cruciaal belang voor het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water – de waterkwaliteit in het gebied moet én zal verbeteren! Tegen deze achtergrond breekt Hans Middendorp van AWP Delfland een lans voor nog krachtiger maatregelen: hij pleit vurig voor een intensivering van de controles door de Omgevingsdienst en het waterschap. Hun gezamenlijke strijd is onze hoop voor zuiverder water en een gezond milieu voor toekomstige generaties!

Delfland stelt jaarlijks een waterkwaliteitsrapportage op om inzicht te krijgen in de vooruitgang van de chemische en ecologische toestand van het water. Uit de waterkwaliteitsrapportage over 2022 blijkt dat de waterkwaliteit, net als in 2021 en 2020 , niet vooruit is gegaan. Er is nog steeds sprake van veel te hoge gehaltes gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfaat en te weinig ondergedoken waterplanten.

█ lees meer achtergrond op waterforum.nlOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.

2 Reacties

  1. Dick.Pasterkamp.
    23 januari 2024 at 15:27

    Het is niet alleen het water dat vervuild is, de watercoaches zullen hun handen vol hebben om in goede banen te krijgen. Meer kunnen zij ook niet kijken naar de licht vervuiling?

    • 23 januari 2024 at 16:51

      hun expertise is watervervuiling / -kwaliteit