RIJNMOND | De gemeenten en corporaties in de regio Rotterdam spreken af om tot en met 2030 ongeveer 100.000 woningen te gaan bouwen. Daarvan zijn er 57.000 betaalbare woningen, waarvan 28.000 sociaal (inclusief 22.500 door corporaties). Met deze ambitie willen gemeenten en corporaties een oplossing bieden voor het woningtekort. Deze afspraken zijn op vrijdag 27 januari 2023 vastgelegd in het geactualiseerde Regioakkoord 2022. De provincie gaat het Regioakkoord de komende tijd beoordelen.

28% sociaal van 100.000 woningen

Provincie, gemeenten en corporaties zien dat het voor steeds meer mensen moeilijk is om een huis te vinden. Volgens Sjoerd Kuiper, wethouder van Maassluis en bestuurlijk trekker van de actualisatie van het Regioakkoord, belemmert dat mensen om hun leven vorm te geven: ‘Uit huis gaan, samenwonen, het gezin uitbreiden of fijn oud worden. Gewone voorbeelden waar woningzoekenden tegen aan lopen. Zonder dat passende huis kunnen die stappen niet gezet worden. Met name lage en middeninkomens zitten knel op de woningmarkt.’ Daarom is afgesproken dat in de Rotterdamse regio meer woningen gebouwd gaan worden waarvan een groot deel betaalbaar en sociaal.

De afspraken tussen gemeenten, corporaties en provincie zijn het begin. Ze vormen de basis voor de nader te maken afspraken voor de periode tot en met 2030 tussen het Rijk, provincie, gemeenten en corporaties in de regionale realisatieagenda. De omstandigheden om te bouwen zijn op dit moment helaas ongunstig. De bouwkosten zijn hoog en de rente stijgt, terwijl de opbrengsten teruglopen. Daarnaast spelen specifieke problemen die de start van het bouwen bemoeilijken, zoals het stikstofdossier of lange gerechtelijke procedures. Ook is er meer terughoudendheid bij ontwikkelende partijen, omdat er veel onzekerheden zijn.

Het is daarom belangrijk dat alle betrokken partijen maximale inzet plegen en er in samenwerking met het Rijk, provincie en andere partners oplossingen worden gevonden voor alle knelpunten. Pas dan lukt het om voldoende betaalbare woningen te bouwen.


bouwen, bouwen, bouwen

het loopt nog uit de klauwen

laat ze svp doordouwen

om de achterstand te verstouwen

JR

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek