De fractie van Maassluis Belang stelt in het kader van art.51 van het reglement van orde de volgende vragen aan het college van B&W naar aanleiding van bouwaanvraag Elektraweg 6.

  1. is het college van B & W op de hoogte van het feit dat de toenmalige bouwaanvraag d.d. 12 april 2010 het verzoek gedaan is om de zijgevel van het pand gedeeltelijk te vergroten ten behoeve van een multicultureel gebouw aan de Elektraweg 6 te Maassluis. Het huidige gebruik van het pand is die van moskee/bijeenkomstgebouw en de uitbouw zal worden gebruikt als moskee/sociaal cultureel centrum.
  2. Dat daar destijds nooit is gesproken over een woonbestemming.
  3. Dat door de fractie van Maassluis Belang tijdens de commissie behandeling van bestemmingsplan Kapelpolder expliciete vragen zijn gesteld naar aanleiding van het binnengekomen stuk d.d. 21 februari 2013 betreffende zienswijze op het voornoemde bestemmingsplan.
  4. Dat bij monde van wethouder Keijzer werd verklaard dat een woonbestemming in strijd was met het bestemmingsplan en dat hiervoor geen toestemming verleend zou worden.
  5. Gelezen hebbende in de bekendmaking van 12 december 2013 dat er nu alsnog een aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen tot wijzigen van cultureel centrum en realiseren van een bedrijfswoning vraagt de fractie van Maassluis Belang zich af hoe het college van B & W hiermee denkt om te gaan.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt